Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης απέστειλε προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., επιστολή, με την οποία ζητά παράταση της σύμβασης, αλλά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις, υπογραμμίζοντας την απουσία ουσιαστικής ανταπόκρισης, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας εκ μέρους του Δήμου.

Η επιστολή του Δημάρχου, που κοινοποιείται στον Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Γραφάκο, τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και στο Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Ραζή,

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2021, ζητήσαμε με επιστολή μας την παράταση της σύμβασης, με αναγκαίες τροποποιήσεις για τη βελτίωση του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών και την αύξηση των ποσοστών. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας εκ μέρους μας, δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση, αλλά μόνο μια ενημερωτική συνάντηση με τον κ. Παπασωτηρίου στην Πάτρα. Στις 12/5/21 σας αποστείλαμε νέα επιστολή, για τη σύναψη σύμβασης 2 ή 3 ετών.

Μετά από σχεδόν δύο μήνες, λάβαμε επιστολή σας με Αρ. Πρωτ.: 70694, με την οποία μας ενημερώνετε ότι αδυνατείτε να ανανεώσετε την σύμβαση με το Δήμο μας, παρά τη θεσμική υποχρέωση που έχετε ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ανακύκλωσης συσκευασιών. Οι λόγοι που επικαλείσθε είναι η μεγάλη εισφοροδιαφυγή

εκ μέρους των υπόχρεων παραγωγών και η ελλιπέστατη ανταπόκριση των κυβερνήσεων στην επίλυση του προβλήματος αυτού.

Όπως προκύπτει από την επιστολή σας, η άρνηση ανανέωσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΕΑΑ Α.Ε., δεν οφείλεται σε προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο μας, αλλά στην αδυναμία να ανταποκριθείτε, ως κατά νόμο εκπρόσωπος των συμβεβλημένων με το σύστημά σας παραγωγών, στις θεσμικές υποχρεώσεις σας, εξαιτίας της επικαλούμενης οικονομικής ανισορροπίας μεταξύ των αναγκαίων πόρων για την ανακύκλωση και των εσόδων της ΕΕΑΑ από τους υπόχρεους παραγωγούς, αλλά και άλλων παραγόντων σύμφωνα με τις δικές μας διαπιστώσεις. Επιπλέον, όπως γνωρίζουμε, η άρνηση ανανέωσης συμβάσεων είναι επιλεκτική, ενώ έχετε συνυπογράψει συμβάσεις μεγάλης διάρκειας με άλλους Δήμους.

Όπως θα γνωρίζετε, ο Δήμαρχος Πατρέων έχει κάνει ενέργειες για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για τα θέματα της ανακύκλωσης και την αδυναμία της ΕΕΑΑ να ανταποκριθεί, διατηρώντας σοβαρές και τεκμηριωμένες επιφυλάξεις για την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρετε και στην επιστολή σας, σχετικά με τις επιδόσεις του συστήματός σας.

Σε κάθε περίπτωση, ζητούμε να μας αποστείλετε το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του συστήματός σας και να ορίσετε άμεσα συνάντηση της διοίκησης της ΕΕΑΑ με το Δήμαρχο και υπευθύνους διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου μας. Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι διαδικασίες, το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της ανανεωμένης σύμβασης, μέχρι να δοθεί μια λειτουργική επιτέλους λύση, στην ορθολογική ανακύκλωση των προδιαχωρισμένων με Διαλογή στην Πηγή αποβλήτων, που εντάσσονται στο σύστημα αποκομιδής των δημοτικών Υπηρεσιών, με σεβασμό στην ποιότητα ζωής των λαϊκών νοικοκυριών και στο καθημαγμένο εισόδημά τους.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), στον οποίο έχει κοινοποιηθεί η από 30.6.2021 αναφερόμενη επιστολή της ΕΕΑΑ Α.Ε., καλείται να μας γνωρίσει τις απόψεις του σχετικά με το περιεχόμενό της και να μας κοινοποιήσει αντίγραφο του ισχύοντος Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΕΑΑ Α.Ε.».

Πηγή: patrastimes.gr