Από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι το Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου, από την Παρασκευή 20 Αυγούστου, θα μεταστεγαστεί στην ισόγεια αίθουσα Μεγάρου Λόγου και Τέχνης (πλατεία Γεωργίου Α’ στον αρ. 15-17). Τηλ. επικοινωνίας: 2610 242643.

Πηγή: patrastimes.gr