Εντός του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η συλλογή και η απομάκρυνση των επικινδύνων αποβλήτων αμιάντου και η εξυγίανση – αποκατάσταση των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της “ΑΜΙΑΝΤΙΤ”, στο Δρέπανο.

Ήδη η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συνιδιοκτήτρια του ακινήτου της ΑΜΙΑΝΤΙΤ, εφαρμόζοντας την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αρ. πρωτ. 5266/95937/07-11-2011) υπέγραψε στις 26-10-2020 σχετική σύμβαση, με την οποία ανατίθεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία η συλλογή, συσκευασία και τελική διάθεση των υπέργειων αποβλήτων αμιάντου της “ΑΜΙΑΝΤΙΤ”.

Με την ανάθεση της σύμβασης μπαίνουν οι βάσεις για την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος ρύπανσης αμιάντου που αφορά την περιοχή, με σημαντικά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την δημόσια υγεία.

Η σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες για την αποξήλωση, συλλογή, συσκευασία και αποκομιδή των υπέργειων αποβλήτων αμιάντου, συγκεκριμένα των δομικών υλικών που περιέχουν αμίαντο ποσότητας 1.650 τόνων και των θραυσμάτων αμιάντου ποσότητας 1.000 τόνων, καθώς και την παράδοση των ελευθέρων επιφανειών του ακινήτου καθαρών από κάθε είδος υλικού που περιέχει αμίαντο.  Ειδικότερα, για τα επικίνδυνα απόβλητα αμιάντου προβλέπεται αποξήλωση, συλλογή, κατάλληλη συσκευασία, φόρτωση σε containers και σταδιακή αποκομιδή-απομάκρυνσή τους από το ακίνητο με μεταφορά και τελική διάθεση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση (ΧΥΤΕΑ) εντός της Ε.Ε. ή της Ελλάδας.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 120 ημέρες από την έγκριση της έναρξης εργασιών, με δυνατότητα για παράταση του σταδίου μεταφοράς και τελικής διάθεσης των αποβλήτων έως και 120 επιπλέον ημέρες, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, βάσει των αρμοδιοτήτων της, θα παρακολουθεί – ελέγχει την εκτέλεση της παραπάνω σύμβασης στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής Απόφασής της.

 

Πηγή: patrastimes.gr