Σχετικά με τη συνεργασία του Δήμου Πατρέων με την ΕΕΑΑ καταρχάς  υπογραμμίζεται ότι  δεν πρόκειται για διακοπή συνεργασίας, αλλά για μη ανανέωση συγκεκριμένης σύμβασης, η οποία μάλιστα έχει λήξει ήδη από την 31/12/2020.   Επίσης τονίζεται ότι το έργο ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων συνεχίζεται με τους ίδιους όρους μέχρι την 31/12/2021.

Επισημαίνεται ότι η επιστολή της ΕΕΑΑ προς το Δήμο Πατρέων καταλήγει: «…Είμαστε στη διάθεσή σας (σ.σ. του Δήμου), καθώς και στη διάθεση της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να συζητηθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις σχετικά με το μέλλον της ανακύκλωσης συσκευασιών…». Σημειώνεται ότι, και σε εφαρμογή των προϋποθέσεων που υπαγορεύονται από τις πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου (Ν. 4736 και 4819) που όρισε η πολιτεία, παρόμοια επιστολή έχει σταλεί και  σε όλους τους Δήμους, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν εντός των επόμενων μηνών, ενώ τα ζητήματα αυτά έχουν τεθεί σε γνώση των αρμόδιων αρχών.

Συνεπώς το θέμα δεν αφορά μόνο το Δήμο Πατρέων, αλλά είναι διαχρονικό και συνολικό. Προκύπτει από την αδυναμία της Δημόσιας Διοίκησης να αντιμετωπίσει εγκαίρως τα χρονίζοντα προβλήματα της ανακύκλωσης συσκευασιών και να διαμορφώσει πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων ανακύκλωσης βασισμένο στις αρχές της ισονομίας, της διαφάνειας και της ορθολογικής αξιοποίησης των οικονομικών πόρων που διαθέτουν οι κατά Νόμο υπόχρεες επιχειρήσεις.

Εξάλλου το νέο πλαίσιο συνεργασίας ΟΤΑ-ΕΕΑΑ καθίσταται αναγκαίο έπειτα από τις αλλαγές του νομικού πλαισίου (Ν. 4736/20-10-2020 και Ν. 4819/23-7-2021) που πρόσφατα ψήφισε η πολιτεία, και οι οποίες τροποποιούν ριζικά το μέλλον της ανακύκλωσης συσκευασιών.

Τέλος θα μας επιτρέψετε να προσθέσουμε ότι εδώ και 19 χρόνια η ΕΕΑΑ επιτελεί τις υποχρεώσεις της και με το παραπάνω και έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να καλύπτει το 97% του πληθυσμού της χώρας και να συνεργάζεται με 306 Δήμους. Μέσα από τη συνεργασία της με 3.000 συμβεβλημένες επιχειρήσεις, με τους ΟΤΑ, την ΚΕΔΕ και κυρίως με τη καθημερινή συμμετοχή των πολιτών στα έργα ανακύκλωσης,  η ΕΕΑΑ καλύπτει το 96% του στόχου της χώρας στην ανακύκλωση συσκευασιών, δηλαδή εκτελεί έργο διπλάσιο από τη νομική υποχρέωσή της. Ουσιαστικά από μόνο του το αποτέλεσμα της ΕΕΑΑ   επιτρέπει στη χώρα μας να επιτυγχάνει το στόχο της για την ανακύκλωση συσκευασιών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της EUROSTAT  (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00063/default/table?lang=en).

Πηγή: patrastimes.gr