Συνεχίζεται το πρόγραμμα αυτεπιστασίας που έχει ξεκινήσει η δημοτική αρχή αναδιαμορφώνοντας και ανακαινίζοντας τα σχολικά συγκροτήματα της Πάτρας.

Το πρόγραμμα έχει προχωρήσει αρκετά αφού ένα μεγάλο μέρος των σχολείων της Πάτρας, σε ποσοστό 80%, έχει δεχθεί σημαντικές παρεμβάσεις ως προς τη βελτίωση της κτιριακής τους υποδομής, αλλά και της αισθητικής τους.

Ο δήμος, βρίσκεται εντός του προγραμματισμού του και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει κάνει μέχρι την άνοιξη του 2022 οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί.

Πηγή: patrastimes.gr