Ἀπό τήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Γηροκομητίσσης Πατρῶν, ὃπου ἒφθασαν γιά νά τιμήσουν τήν Παναγία μας, χιλιάδες εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ἀπηύθυνε δέηση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, τῶν εὐσεβῶν Πατρέων, τῶν Ἑλλήνων ὃπου γῆς καί ὃλων τῶν ἀδελφῶν μας θλιβομένων καί καταπονουμένων ἀπό τῆς ζωῆς τό πέλαγος, δανειζόμενος τά λόγια τοῦ εὐσεβοῦς Αὐτοκράτορος καί ποιητοῦ τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Παναγία, Θεοδώρου Β’ Λάσκαρη «Πρὸς τίνα καταφύγω ἄλλην Ἁγνὴ; ποῦ προσδράμω λοιπὸν καὶ σωθήσομαι; ποῦ πορευθῶ; ποίαν δὲ ἐφεύρω καταφυγήν; ποίαν θερμὴν ἀντίληψιν; ποίαν ἐν ταῖς θλίψεσι βοηθόν; Εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω, εἰς σὲ μόνην καυχῶμαι, καὶ ἐπὶ σὲ θαρρῶν κατέφυγον.»

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐμνήσθη καί τῶν πολλῶν δυσκολιῶν καί κινδύνων τούς ὁποίους ἀντιμετώπισε ἡ Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, ἀνά τούς αἰώνας μέ τήν θαυμαστή  προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

????????????????????????????????????

Ἀνεφέρθη στά φρικτά χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, πού τό Ἒθνος μας στήριξε τήν ἐλπίδα του καί τήν ζωή του στήν Παναγία μας, ἒκαμε λόγο γιά τόν τορπιλισμό τῆς Ἓλλης στό λιμάνι τῆς Τήνου, τόν Δεκαπενταύγουστο τοῦ 1940, πού πλήγωσε τήν Παναγία μας καί τόν Λαό μας καί γιά τήν θαυμαστή σκέπη τῆς Παναγίας κατά τά χρόνια τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς.

Ἰδιαιτέρως ἒκανε μνεία τῶν σημερινῶν δυσκολιῶν καί προβλημάτων πού ἒχομε ἐξ’ αἰτίας τῆς προκλητικότητος τῆς γείτονος χώρας καί τῶν ἀγώνων τῶν στρατευμένων παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος, πού ὑπηρετοῦν στό Στρατό Ξηρᾶς, στό Ναυτικό καί στήν Ἀεροπορία καί ἰδιαιτέρως ἀνεφέρθη στούς φύλακες τῆς Πατρίδος μας στό Αἰγαῖο καί στόν Ἒβρο καί εὐχήθηκε ὁ Θεός νά τούς δίδῃ δύναμη καί ἐπιστηριγμό.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Ὁ Σεβασμιώτατος, μέ λόγια συγκινητικά, ἒκλεισε τήν ὁμιλία του λέγοντας ὃτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς πρός τήν Παναγία:

  •        Βοᾶ: Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια…
  •        Καί κηρύττει: Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια.
  •        Καί φθέγγεται: Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε,…
  •        Καί παρακαλεῖ: Ἀλλ’ ὡς ἒχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον.
  • Καί ὑπόσχεται: Ἳνα κράζω σοι, Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε…

Καί ἐκάλεσε ὃλους νά ψάλουν τό νικητήριο καί εὐχαριστήριο παιάνα πρός τήν Παναγία, τό κοντάκιο δηλαδή, «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια…»

Στόν Ἑσπερινό συγχοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος καί παρέστησαν ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Ἀχαΐας, Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ὁ Διοικητής τοῦ ΚΕΤΧ κ. Στυλιανός Καλαϊτζίδης καί ἂλλοι Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων.

IMG_3383

Ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε κατά τήν ἱερά Ἀγρυπνία στό Μοναστήρι, ἡ ὁποία ἐπερατώθη τίς πρωϊνές ὧρες.

IMG_3394

Ἀνήμερα, τήν Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Γηροκομητίσσης, ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Σέ ὃλους τούς Ἱερούς Ναούς ἀνεγνώσθη ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Πηγή: patrastimes.gr