Την αντιγεωτεχνική συμπεριφορά των Θεσμικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καταγγέλλει η ΠΟΓΕΔΥ με ανακοίνωση της.

Αναλυτικά:

Η ΠΟΓΕΔΥ πληροφορούμενη την κατανομή των κενών Οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών και ιδιαίτερα της ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τις σχετικές μεθοδεύσεις της γνωστής για την αντιγεωτεχνική, αντισυναδελφική και αντιδεοντολογική της δράση Αν. Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καταγγέλλει απερίφραστα και κατηγορηματικά:

  1. Την επιχειρούμενη συρρίκνωση και τον σκοπούμενο μόνιμο Yπηρεσιακό μαρασμό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης με τη μεταφορά των είκοσι πέντε (25) από τις τριάντα δύο (32) κενωθείσες (από 1-11-2011 έως σήμερα) Οργανικές θέσεις ΠΕ Γεωπόνων της Yπηρεσίας αυτής σε άλλες και ιδιαίτερα σε μη Γεωτεχνικές Υπηρεσίες. Η Υπηρεσία αυτή με κομβικό ρόλο στην πρωτογενή παραγωγή της Βόρειας Ελλάδας, λειτουργούσε για χρόνια με μόνιμο προσωπικό εκατόν είκοσι (120) ΠΕ Γεωπόνους και ενώ όταν καταργήθηκαν όλες οι κενές Οργανικές θέσεις στις Δημόσιες Υπηρεσίες με το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) υπηρετούσαν πλέον εβδομήντα δύο (72) ΠΕ Γεωπόνοι, σήμερα προσπαθεί στοιχειωδώς να ανταποκριθεί στις καίριες υποχρεώσεις της με μόλις τριάντα επτά (37) ΠΕ Γεωπόνους που σύντομα με νέες συνταξιοδοτήσεις θα μειωθούν στον πρωτοφανή αριθμό των κάτω από τριάντα (<30) ΠΕ Γεωπόνων.
  2. Την αντιαγροτική και αντιπαραγωγική ενέργεια της απομάκρυνσης πάγιων μόνιμων Οργανικών θέσεων Γεωτεχνικών εκτός των Υπηρεσιών που θεραπεύουν την Πρωτογενή παραγωγή και τον Αγροτικό Τομέα. Σήμερα που η Ελλάδα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί παραγωγικά, είναι αδήριτη όσο ποτέ η ανάγκη να δημιουργήσει ισχυρές και αποτελεσματικές Γεωτεχνικές Υπηρεσίες ώστε να υπηρετήσουν έναν υγιή Πρωτογενή Τομέα με ορθολογική ανάπτυξη και όχι το αντίστροφο. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε την σκοπούμενη διάλυση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και μάλιστα αυτών με κομβικό ρόλο τόσο για την προάσπιση του Δημόσιου συμφέροντος, όσο και για τους τακτικούς διενεργούμενους Ελέγχους των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  3. Την απαράδεκτη, αντιδεοντολογική και προσβλητική για τους Γεωτεχνικούς Επιστήμονες μεταφορά πολλών κενών Οργανικών θέσεων ΠΕ Γεωτεχνικών σε μη Γεωτεχνικές Υπηρεσίες, στις οποίες επιστήμονες με πολυετείς σπουδές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, μετά από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αντί να αξιοποιηθούν με βάση τις τεχνοκρατικές τους γνώσεις για τις οποίες επένδυσαν οι ίδιοι, οι οικογένειές τους και το Ελληνικό Δημόσιο, τελικά θα μετατραπούν σε γραφιάδες για να εκτελέσουν καθήκοντα απόφοιτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε παντελώς άσχετα με την επιστήμη τους Υπηρεσιακά αντικείμενα.
  4. Την παντελή έλλειψη συνεργασίας της εν λόγω Αν. Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων τόσο κατά την κατανομή των κενών Οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, όσο και γενικότερα για άλλα Υπηρεσιακά θέματα.

Εάν όλες οι ανωτέρω ενέργειες έγιναν σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τίθεται άμεσα ζήτημα προτεραιοτήτων και στρατηγικής που φαίνεται πως έρχεται, δυστυχώς, σε πλήρη αντίθεση με τους Γεωτεχνικούς Επιστήμονες, τους πολυπληθείς Αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας που προσδοκούν τη Γεωτεχνική υποστήριξη και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής της οποίας οι ισχυροί πυλώνες είναι η Πρωτογενής παραγωγή και η βιομηχανία τροφίμων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όμως, η προβληματική συμπεριφορά της εν λόγω Αν. Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης απασχόλησε πολλές φορές την Ομοσπονδία μας και προκαλούνται εύλογα ερωτήματα για την απουσία αντίδρασης μέχρι σήμερα από την πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνεπώς και επειδή, πέραν των ανωτέρω, η Αν. Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΚΜ έχει καταγγελθεί για προσβολές προσωπικού χαρακτήρα σε Γεωτεχνικούς Επιστήμονες Μέλη της Ομοσπονδίας μας (από απλούς εισηγητές μέχρι Διευθυντές), επειδή η Αν. Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΚΜ έχει προβεί σε μεροληπτικές και άδικες αξιολογήσεις Προϊσταμένων της ΠΚΜ, όπως σας είχαμε καταγγείλει και στο παρελθόν, για τις οποίες υποβλήθηκαν ενστάσεις και οι ενιστάμενοι Γεωτεχνικοί δικαιώθηκαν πανηγυρικά από το αρμόδιο Όργανο, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της καταγγελίας μας,

επειδή η Αν. Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΚΜ έχει προβεί σε παράνομες εντολές για τη δράση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της ΠΚΜ κατά παράβαση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων τους, χωρίς να υπάρχει κανένας επείγων και εξαιρετικός λόγος Δημοσίου συμφέροντος και επειδή η Αν. Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΚΜ φέρεται να έχει διενεργήσει την ανωτέρω αντιγεωτεχνική και αντιδεοντολογική κατανομή κενών οργανικών θέσεων ΠΕ Γεωτεχνικών σε βάρος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και να έχει συναινέσει στην απομάκρυνση των εν λόγω θέσεων από τη Γεν. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΚΜ προς μη Γεωτεχνικές Υπηρεσίες,

ΖΗΤΟΥΜΕ:

(α) την άμεση αποκατάσταση της κατανομής των κενών Οργανικών θέσεων ΠΕ Γεωτεχνικών με επιστροφή τους στις Υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν και εν προκειμένω στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης,

(β) την άμεση πλήρωση όλων των κενών Οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις Δ/νσεις της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είτε με επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, είτε με συμμετοχή της ΠΚΜ στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και

(γ) την πειθαρχική διερεύνηση της καταγγελλόμενης αντισυναδελφικής και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς της Αν. Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΚΜ, επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμα των Μελών μας και για την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την περεταίρω δράση της Ομοσπονδίας μας σχετικά με τα θέματα αυτά μέχρι να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η εύρυθμη λειτουργία στη Γεν. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»

Πηγή: patrastimes.gr