Ποινικές κυρώσεις προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, για όσους εργοδότες λαμβάνουν ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 90 του νομοσχεδίου:

«Ο εργοδότης που αξιώνει και λαμβάνει από εργαζόμενο μέρος ή το σύνολο του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), της οποίας ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, διώκεται κατ’ έγκληση και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή οριζόμενη σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων (ημερήσιων μονάδων) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) ευρώ.»

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ.

Πηγή: patrastimes.gr