Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους ταξινόμησης και των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων απαλλάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών ΙΧ, όπως αναφέρεται στην νέα προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 3 του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικά, η απαλλαγή αυτή αφορά:

Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα που:

  • είναι άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40, ή
  • είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή
  • πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
  • πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς, μεταμοσχευμένοι ή
  • πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηρος με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.

Αυτό εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

Πηγή: patrastimes.gr