Λύση στην αντιπαράθεση ιδιοκτητών – ενοικιαστών έδωσε το υπουργειο Οικονομικων, καταθέτοντας -έστω και καθυστερημένα- τροπολογία με την οποία παρατείνεται και για το μήνα Μάιο η μη καταβολή ενοικίου από τις επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Σύμφωνα με την τροπολογία την οποία κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, απαλλάσσεται και για τον μήνα Μάιο του 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο) από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.

Ωστόσο η καθυστέρηση προκάλεσε τεράστια προβλήματα καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες ζητούσαν να εισπράξουν κανονικά το ενοίκιο του μήνα. Αντίστοιχα, υπήρξαν και αρκετοί ενοικιαστές οι οποίοι δεν κατέβαλαν, ως όφειλαν το ενοίκιο, περιμένοντας την σχετική απόφαση με την ελπίδα να τους έχει συμπεριλάβει.

Μετά και την νέα απόφαση και αυτό το μήνα μηδενικό ενοίκιο δικαιούνται μόνο όσοι παραμένουν σε αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα τα οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση.

Προκαταβολικά η καταβολή
Με την μέθοδο της προκαταβολικής καταβολής θα κινηθεί το υπουργείο Οικονομικών και για τα ενοίκια του Απριλίου, καθως προκαταβολικά θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Απριλίου και στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν τη απαιτούμενη δήλωση Covid, όπως δηλαδή έγινε και με αυτά του Μαρτίου. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών το ευνοϊκό μέτρο που προβλέπει την προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών, θα εφαρμοστεί και για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, ώστε η καταβολή από το Δημόσιο να πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID για τον μήνα Απρίλιο 2021 στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 14 Μαΐου 2021.

Όπως έχει συμβεί και στις προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις, απαραίτητες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους αποζημίωσης είναι:

α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος.
ε) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης.
στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο-εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Πηγή: patrastimes.gr