Σχετικά με την μετακίνηση των εργαζομένων οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι, που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα εκδιδόμενη από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή ΝΠΔΔ, π.χ. Δικηγορικοί Σύλλογοι, Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ιατρικοί Σύλλογοι, δεν απαιτείται προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους να φέρουν την απαιτούμενη εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικών προσώπων και επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον επιδεικνύουν την σε ισχύ επαγγελματική ταυτότητα του Συλλόγου τους.

Όσον αφορά τη μετακίνηση των δημοσιογράφων για επαγγελματικούς λόγους, αυτή εξακολουθεί να πραγματοποιείται με τον τρόπο που ίσχυε μέχρι τώρα.

Υπενθυμίζεται ότι για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους καταργείται η βεβαίωση τύπου Α με σφραγίδα εργοδότη, προκειμένου να σταματήσουν φαινόμενα καταστρατήγησης των μέτρων. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εκδίδουν το απαραίτητο έντυπο μέσω της Εργάνη και αυτό θα ισχύει για τις ώρες εργασίας.

Με τον τρόπο αυτό θα μπλοκάρει η έκδοση βεβαιώσεων μετακίνησης για όσους έχουν δηλωθεί σε αναστολή σύμβασης ή τηλεργασία, καθώς το σύστημα δεν θα επιτρέπει την έκδοση της άδειας μετακίνησης.

Πηγή: patrastimes.gr