Μέχρι και τις 31 Μαΐου αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί της κύριας κατοικίας, για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία σύμφωνα με διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, που συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας.

Οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται και για πληττόμενους από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» και έχει ελεγχθεί ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Επίσης, μέχρι το τέλος Μαΐου αναστέλλονται και οι εξώσεις.

Το real.gr σας παρουσιάζει τα περιουσιακά και τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι της αναστολής πλειστηριασμών αλλά και τα ποσοστά μείωσης των εισοδημάτων που πρέπει να έχουν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία.

Περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια

Αξία κύριας κατοικίας έως 250.000 ευρώ

Υπόλοιπο δανείου έως 250.000 ευρώ

Οικογενειακό εισόδημα έως 17.000 ευρώ, συν 13.000 ευρώ για σύζυγο, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί έως 3 μέλη, μέγιστο 45.000 ευρώ

Καταθέσεις έως 25.000 ευρώ

Ακίνητη περιουσία έως 500.000 ευρώ

Αξία μεταφορικών μέσων εντός της τελευταίας τριετίας έως 80.000 ευρώ.

Οικονομικά πληγέντες από την πανδημία

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 είχαν μειωμένα εισοδήματα σε σχέση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2020

Για εισοδήματα 1.000 ευρώ μείωση ίση ή άνω του 10%. Για εισοδήματα 1.000 ευρώ έως 2.000 ευρώ μείωση ίση ή άνω του 20%

Για εισοδήματα άνω των 2.000 ευρώ μείωση ίση ή άνω του 30%.

Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση εισοδημάτων ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση.

Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.

Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση

Φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισμό «Συνεργασία».

Πηγή: patrastimes.gr