Μετά από 5 χρόνια περιπέτειας και αγωνίας των φορολογουμένων, η κυβέρνηση «σβήνει» το πρόστιμο που δέχθηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες επί ΣΥΡΙΖΑ, για συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων –τις γνωστές και ως ΜΥΦ.

Πρόκειται για πρόστιμα εκπροθέσμου υποβολής δηλώσεων από τον Ιανουάριο του 2016, παρότι τότε υπουργείο Οικονομικών διέρρεε επιλεκτικά πως θα έδινε παράταση. Αφησε όμως τελικά ακάλυπτους τους φορολογούμενους, με συνέπεια να τους επιβληθούν μαζικά πρόστιμα, τα οποία τώρα όμως θα σβηστούν «οίκοθεν» και αναδρομικά.

Από τους φορολογουμένους που έμειναν εκτεθειμένοι από την απρονοησία της τότε κυβέρνησης, κάποιοι βρίσκονται ακόμη και σήμερα στα δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους.

Η νέα διάταξη πάντως, «τραβάει γραμμή» έως μία συγκεκριμένη ημερομηνία (25/1/2016), πέραν της οποίας δεν «σβήνονται» τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικής καταστάσεως ΜΥΦ.

Την ποινή γλιτώνουν έτσι όσοι αποδείξουν πως η εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014, έγινε εκ μέρους τους μεταξύ 21 και έως 25 Ιανουαρίου 2016, το αργότερο. Θα αποδείξουν δηλαδή ότι ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση μέσα στην περίοδο εκείνη που, τότε, οι περισσότεροι φορολογούμενοι είχαν μείνει με την εντύπωση ότι είχε δοθεί σιωπηρή παράταση από το υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών δεν έδωσε ποτέ επισήμως αυτήν την παράταση. Αντιθέτως το ενδιαφέρον της ηγεσίας του ήταν στραμμένο αποκλειστικά εκείνες τις ημέρες στην εκτέλεση του Γ’ Μνημονίου, αλλά και η ηθική –τουλάχιστον- «εκτέλεση» και εξόντωση στελεχών της πρώην ΓΓΔΕ, τα οποία εκ των υστέρων όμως δικαιώθηκαν θριαμβευτικά στα δικαστήρια στα οποία σύρθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ.

Με την νέα εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ.Γιώργου Πιτσιλή πάντως, εν έτει 2021 ξεκαθαρίζεται ποια από τα πρόστιμα εκείνης της εποχή διαγράφονται πλήρως τελικά, αλλά και σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ή να συμψηφισθούν τα πρόστιμα που πλήρωσαν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ποιοι γλιτώνουν και ποιοι όχι
Μέχρι και σήμερα δεν είναι και λίγοι οι επιχειρηματίες ή λογιστές που ζητούσαν να μην ισχύσουν πρόστιμα για ΜΥΦ που υποβλήθηκαν ακόμα και τον Φεβρουάριο του 2016.

Ωστόσο με βάση τον νόμο που ψήφισε η Βουλή στα τέλη του 2020 (ν.4764), η εγκύκλιος του διοικητού της ΑΑΔΕ κ.Γιώργου Πιτσιλή εστιάζει στην ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για το ημερολογιακό έτος 2014, οι οποίες υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016.

Για αυτές τις περιπτώσεις συνεπώς – και μόνον:

  • Πράξεις επιβολής προστίμου, που έχουν εκδοθεί και αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, κατά το χρονικό διάστημα από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, ακυρώνονται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 78 του ν. 4764/2020.
  • Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου που εξέδωσε την σχετική πράξη επιβολής προστίμου, ακυρώνει την εν λόγω πράξη, οίκοθεν ή έπειτα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου σε περίπτωση που τα ως άνω πρόστιμα έχουν επιβληθεί κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, εκδίδοντας σχετική απόφαση, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη από τον φορολογούμενο ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή προσφυγής του στα Διοικητικά Δικαστήρια. Αποστέλλει σχετική ενημέρωση στη θυρίδα του στην προσωποποιημένη πληροφόρηση περί της ακύρωσης του προστίμου. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, αφού συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται.
  • Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά την εν λόγω Υπηρεσία και η ενδικοφανής προσφυγή δεν εξετάζεται.
  • Σε περίπτωση που εκκρεμεί προσφυγή του φορολογούμενου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά τα εν λόγω Δικαστήρια προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142§1 του ν. 2717/1999 (Κωδ. Διοικ. Δικ.).

newmoney.gr

Πηγή: patrastimes.gr