Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να διατηρήσει το καθεστώς των μηδενικών ενοικίων και τον Μάιο, με τα κριτήρια που ισχύουν και για τον Απρίλιο, προκειμένου να δοθεί μια βοήθεια στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους
Την επόμενη ημέρα στήριξης των επιχειρήσεων σχεδιάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στην επαναλειτουργία της αγοράς. Από τα μεγαλύτερα ερωτήματα είναι τι θα γίνει με την έκπτωση στα ενοίκια των επιχειρήσεων, καθώς μπορεί η αγορά σταδιακά να ανοίγει, ωστόσο τα έξοδα και υποχρεώσεις παραμένουν, ενώ τα χρέη «τρέχουν» και οι επιχειρήσεις έχουν ακόμα ανάγκη στήριξης.

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να διατηρήσει το καθεστώς των μηδενικών ενοικίων και τον Μάιο, με τα κριτήρια που ισχύουν και για τον Απρίλιο, προκειμένου να δοθεί μια βοήθεια στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Όλα δείχνουν, ωστόσο, ότι ο Μάιος θα είναι ο τελευταίος μήνας εφαρμογής των «κουρεμένων» ενοικίων, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές με κυβερνητική απόφαση.

ADVERTISING

Έως ότου όμως ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, το μέτρο θα «τρέχει» κανονικά. Ήδη από χθες άνοιξε η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις των ιδιοκτητών οι οποίοι έλαβαν προκαταβολή την αποζημίωση του Μαρτίου. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση Covid έως τις 14 Μαϊου, ανεξάρτητα εάν υπάρχει μεταβολή σε σχέση με τον Φεβρουάριου.

Η σχετική υπουργική απόφαση καθιστά σαφές ότι δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε το ποσό, οφείλει να υποβάλει δήλωση.

Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με νέα απόφαση, η οποία θα εκδοθεί σε περίπου έναν μήνα.

Ο εντοπισμός των ιδιοκτητών οι οποίοι εισέπραξαν αυτόματα την προκαταβολή του Μαρτίου, αλλά αμέλησαν να υποβάλλουν τη δήλωση, θα γίνει μέσω διασταυρώσεων τις οποίες θα κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το ίδιο θα γίνει προκειμένου να εντοπιστούν και τυχόν μεταβολές που μπορεί να έχουν υπάρχει σε σχέση με τον Φεβρουάριο, καθώς με βάση τη δήλωση Covid αυτού του μήνα εκδόθηκε η εντολή αποζημίωσης.

Όπως αναφέρει και η υπουργική απόφαση, απαραίτητες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους αποζημίωσης είναι:

α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής
του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021 βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ και Πίνακα Β’ της Α.1063/2021 απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών.

ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάρτιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης.

στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Μάρτιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο-εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Πηγή: patrastimes.gr