Χιλιάδες εργαζόμενοι θα δουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους τα ποσά της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.

Η πληρωμή αφορά τους εργαζόμενους που μπήκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας τον Δεκέμβριο, είτε γιατί η επιχείρηση στην οποία εργάζονται έκλεισε, είτε θεωρείται πληττόμενη λόγω της πανδημίας. Οι πιστώσεις θα γίνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το υπουργείο Εργασίας.

Η ημερήσια αποζημίωση για που δικαιούται ο εργαζόμενος ανέρχεται σε 18 ευρώ για κάθε ημέρα αναστολής.

Σε περίπτωση εργαζόμενου, με δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.

Ανάλογα με τις ημέρες αναστολών τα ποσά της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα δοθούν ως εξής:

 • Για 30 ημέρες αναστολής: 534 ευρώ
 • Για 29 ημέρες αναστολής: 522 ευρώ
 • Για 28 ημέρες αναστολής: 498 ευρώ
 • Για 27 ημέρες αναστολής: 480 ευρώ
 • Για 26 ημέρες αναστολής: 468 ευρώ
 • Για 25 ημέρες αναστολής: 445 ευρώ
 • Για 24 ημέρες αναστολής: 427 ευρώ
 • Για 23 ημέρες αναστολής: 409 ευρώ
 • Για 22 ημέρες αναστολής: 392 ευρώ
 • Για 21 ημέρες αναστολής: 374 ευρώ
 • Για 20 ημέρες αναστολής: 356 ευρώ
 • Για 19 ημέρες αναστολής: 338 ευρώ
 • Για 18 ημέρες αναστολής: 320 ευρώ
 • Για 17 ημέρες αναστολής: 303 ευρώ
 • Για 16 ημέρες αναστολής: 285 ευρώ
 • Για 15 ημέρες αναστολής: 267 ευρώ
 • Για 14 ημέρες αναστολής: 249 ευρώ
 • Για 13 ημέρες αναστολής: 231 ευρώ
 • Για 12 ημέρες αναστολής: 214 ευρώ
 • Για 11 ημέρες αναστολής: 196 ευρώ
 • Για 10 ημέρες αναστολής: 178 ευρώ
 • Για 9 ημέρες αναστολής: 160 ευρώ
 • Για 8 ημέρες αναστολής: 143 ευρώ
 • Για 7 ημέρες αναστολής: 125 ευρώ
 • Για 6 ημέρες αναστολής: 107 ευρώ
 • Για 5 ημέρες αναστολής: 89 ευρώ
 • Για 4 ημέρες αναστολής: 71 ευρώ
 • Για 3 ημέρες αναστολής: 53 ευρώ
 • Για 2 ημέρες αναστολής: 36 ευρώ
 • Για 1 ημέρα αναστολής: 18 ευρώ.

Στο μεταξύ, νέες προθεσμίες για την υποβολή ορθών επαναλήψεων δηλώσεων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο ισχύουν από χθες, Πέμπτη 7 Ιανουαρίου. Για τον μήνα Οκτώβριο 2020 δίνεται η προθεσμία υποβολής από σήμερα μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2021. Για τον μήνα Νοέμβριο 2020 δίνεται η δυνατότητα υποβολής από 12 Ιανουαρίου μέχρι 14 Ιανουαρίου 2021. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 δίνεται η δυνατότητα υποβολής αναστολών από τις 15 Ιανουαρίου 2021 ως τις 18 Ιανουαρίου 2021.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης από σήμερα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021 στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί.

Παράλληλα μέσα στον μήνα και σε κάθε περίπτωση έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 θα λάβουν οι εργαζόμενοι που έχουν μπει σε αναστολή τον Δεκέμβριο του 2020 το υπόλοιπο μέρος του δώρου Χριστουγέννων.

Όσοι ήταν σε αναστολή από 1 έως 31 Δεκεμβρίου, θα λάβουν ολόκληρο το ποσό, δηλ. αποζημίωση 534 ευρώ.

Πηγή: patrastimes.gr