Σύνταξη πλήρη στα 60 και πρόωρη στα 55 προλαβαίνουν να πάρουν για το 2020 και το 2021 εκατοντάδες χιλιάδες παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν έναρξη ασφάλισης πριν από το 1993 ή και πριν από το 1983 (αν πρόκειται για Δημόσιο).

Τα ποσά που θα πάρουν με τη συνταξιοδότηση θα είναι αυξημένα ως προς το σκέλος της ανταποδοτικής σύνταξης σε ποσοστά 2% ως και 16,8%. Προσοχή: Η αύξηση περνάει μόνο στο κομμάτι της λεγόμενης ανταποδοτικής σύνταξης ενώ η εθνική σύνταξη μένει σταθερή στα 384 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο (εθνική+ανταποδοτική σύνταξη) η αύξηση θα είναι μικρότερη γιατί μένει σταθερή η εθνική σύνταξη.

Η αύξηση αφορά όσους αποχωρούν έχοντας συμπληρώσει 30 και άνω έτη ασφάλισης, καθώς η σύνταξή τους θα υπολογιστεί με τους νέους και βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης που ισχύουν με το νόμο 4670/2020 από τα 30 έτη και πάνω. Για συνταξιοδότηση μέχρι τα 30 έτη ασφάλισης παραμένουν σε ισχύ με τον νέο νόμο οι παλαιοί συντελεστές του νόμου 4387/2016.

Το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων καθορίζεται από την ηλικία που συμπληρώνουν μετά τον Αύγουστο του 2015. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που θα έβγαινε στα 58, αλλά τα συμπληρώνει το 2020, θα πάρει νέο όριο ηλικίας που ανάλογα με το Ταμείο και τις προϋποθέσεις μπορεί να είναι στα 60-61.

Για αρκετές κατηγορίες, όπως τις μητέρες με ανήλικο, τα όρια ηλικίας ξεκινούν από 55 ετών.

Τα όρια ηλικίας θα έχουν αλλαγές με βάση τη ρήτρα για το προσδόκιμο ζωής που ξεκινά να εφαρμόζεται από το 2021 και όσοι δεν προλάβουν να θεμελιώσουν δικαίωμα ίσως φορτωθούν ένα εξάμηνο ή και έτος μετά το 2022.

Σύνταξη από 55 ως 60 με αίτηση το 2020-2021

Αίτηση για σύνταξη από το Δημόσιο μπορούν να υποβάλουν οι εξής κατηγορίες:

 1. Ανδρες με 25ετία ως το 2010 για μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε συμπληρώσουν το όριο ηλικίας των 60 ετών και οι γυναίκες αντίστοιχα με όριο ηλικίας 55 έτη.
 2. Ανδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 για μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 56ο έτος.
 3. Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν την 25ετία το 2012 για μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 58ο έτος.
 4. Υπάλληλοι που διορίστηκαν από 1ης/1/1983 και συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010. Κάνουν αίτηση για πλήρη σύνταξη με 35ετία και με 37ετία. Για αίτηση με 35ετία θα πρέπει να έχουν κλείσει και τα 58. Για παράδειγμα, με ηλικία 58 και 35ετία το 2019 παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 60,6 μήνες. Πιο ευνοϊκά είναι τα όρια ηλικίας με 37ετία. Για παράδειγμα, με 37 έτη το 2019 παίρνουν σύνταξη στα 59,5 και με 37 έτη το 2020 παίρνουν σύνταξη στα 60,3.
 5. Υπάλληλοι με πρόσληψη από 1ης/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία τα έτη 2011 ή 2012. Κάνουν αίτηση για πλήρη σύνταξη με 36 έτη και με 37 έτη. Με την 25ετία το 2011 θα πάρουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσουν τα 58 και έχουν 36 έτη ασφάλισης. Για παράδειγμα, υπάλληλος 58 ετών το 2019 που συμπληρώνει και 36 έτη θα πάρει σύνταξη στα 60,6 έτη. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους για να πάρουν νωρίτερα τη σύνταξη. Για παράδειγμα, υπάλληλος 58 ετών το 2020 που θα έχει τα 36 έτη το 2022 μπορεί να αναγνωρίσει 2 έτη ώστε να έχει τα 36 έτη το 2020 και να βγει στα 61 αντί 62.
 6. Γονείς με 25ετία τα έτη 2011 ή 2012 και ανήλικο τέκνο ως το 2012, ή και μετά το 2013. Κάνουν αίτηση για πλήρη σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Για παράδειγμα, μητέρα με ανήλικο και 25ετία το 2011, που έκλεισε την ηλικία των 52 ετών το 2017, θα πάρει σύνταξη στα 58,5.

Ποιοι βγαίνουν από το ΙΚΑ

Αίτηση για σύνταξη από το ΙΚΑ μπορούν να υποβάλουν φέτος οι εξής κατηγορίες:

 1. Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 και είχαν ανήλικο παιδί ως το 2012 με 5.500 ημέρες ασφάλισης. Κάνουν αίτηση για πλήρη σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κλείσει τις ηλικίες των 55 ή 57 ετών μετά τον Αύγουστο του 2015. Προσοχή: Για μειωμένη αποχωρούν στα 55 φέτος και στα 56,9 το 2021. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο το 2010 που έκλεισε τα 55 το 2018 αποχωρεί άμεσα με μειωμένη, ενώ για πλήρη θα περιμένει το 61ο έτος.
 2. Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν και με εξαγορές τα 10.500 ένσημα ως το 2012 και τις ηλικίες των 58 και 59 ως το 2020. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που έχει 9.300 ένσημα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει άλλα 1.200 και να συμπληρώσει τα 10.500. Αυτόματα κατοχυρώνει την ηλικία των 58. Αν έκλεισε τα 58 το 2019 θα βγει στα 60,6, δηλαδή μέσα στο 2021. Αν γίνεται φέτος 58 θα βγει στα 61.
 3. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 βαρέα και ανθυγιεινά, τα οποία συμπληρώνονται μετά το 2015. Παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 60 και πλήρη στα 62.

Τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο

Με 37 έτη συνολικά (Δημόσιο από 1ης/1/1983 με 25ετία ως το 2010)
Πότε συμπληρώνονται 37 έτη Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 58,6
Το 2019 59,5
Το 2020 60,3
Το 2021 61,2
Από 2022 62 με 40 χρόνια
Με 25ετία ως 2010 ή 2011 και 35 ή 36 έτη συνολικά
Ηλικία 58 και 35-36 έτη Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 60
Το 2019 60,6
Το 2020 61
Το 2021 61,6
Από 2022 62
Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο
Ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67
Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο
Ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ 

 1. Πλήρης και μειωμένη σύνταξη μητέρων (έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1992)
Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξη Μειωμένη
το 2016 58 50
το 2017 59,6 50
το 2018 61 50
το 2019 62,6 50
το 2020 64 55 (από 19/8/2020)
το 2021 65,6 56,9
το 2022 67 58,5-62
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξη Μειωμένη
το 2016 59,6 52
το 2017 60,9 52
το 2018 62 52
το 2019 63,3 52
το 2020 64,6 55 (από 19/8/2020)
το 2021 65,9 56,9
το 2022 67 58,5-62
 1. Σύνταξη με 10.500 ένσημα 
Με 10.500 ένσημα ως το 2011
Ηλικία 58 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία 59 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59,9
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62
 1. Σύνταξη με «βαρέα»
Με 10.500 ένσημα σύνολο και 7.500 «βαρέα» Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξη Μειωμένη
Εως 2012 56,6 54,6
2013 60,9 58,9
2014 61,6 59,6
Από 1/1/2015 62 60

 Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις από 31,6 ως 38 έτη ασφάλισης

Μισθός (1) 31,6 έτη ασφάλισης 33,6 έτη ασφάλισης 35,6 έτη ασφάλισης 37 έτη ασφάλισης 37,6 έτη ασφάλισης 38 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη (2) Παλιά σύνταξη (3) Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη αύξηση
790 616 609 7 649 632 18 689 657 31 719 678 41 729 685 44 739 692 47
908 650 643 8 689 669 20 734 698 36 769 722 47 780 730 50 792 738 54
1.026 685 676 9 728 706 23 780 739 41 819 766 53 832 775 57 845 784 61
1.144 720 710 10 768 743 25 825 780 45 869 810 59 883 820 63 898 830 68
1.262 754 744 11 808 780 28 871 821 50 919 853 65 935 865 70 951 876 75
1.380 789 777 12 847 816 31 916 862 55 969 897 71 986 910 76 1.004 922 82
1.498 824 811 13 887 853 33 962 902 59 1.019 941 77 1.038 955 83 1.057 968 89
1.605 855 841 13 923 887 36 1.003 939 63 1.064 981 83 1.084 996 89 1.105 1.010 95
1.723 890 875 14 962 924 38 1.048 980 68 1.114 1.025 89 1.136 1.040 95 1.158 1.056 102
1.841 924 909 15 1.002 961 41 1.094 1.021 73 1.164 1.069 95 1.187 1.085 102 1.211 1.102 109
1.959 959 942 16 1.041 998 43 1.139 1.062 77 1.214 1.113 101 1.239 1.130 109 1.264 1.148 116
2.397 1.087 1.067 20 1.188 1.135 53 1.308 1.214 95 1.399 1.276 124 1.430 1.297 133 1.460 1.319 142
2.835 1.216 1.192 24 1.335 1.272 63 1.477 1.365 112 1.585 1.439 146 1.621 1.464 157 1.657 1.490 168
3.100 1.294 1.268 26 1.424 1.356 69 1.579 1.457 122 1.697 1.537 160 1.737 1.565 172 1.776 1.593 183

(1). Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002 έως το μήνα πριν την αίτηση συνταξιοδότησης

(2). Με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου 4670/2020

(3) Με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου 4387/2016

Πηγή: patrastimes.gr