Σημειώνεται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των υποχρεωτικών κρατικών αργιών και των αργιών κατ’ έθιμο ή των προαιρετικών. Η διαφορά έγκειται ότι στην πρώτη περίπτωση απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων.

Πόσο πληρώνεται ο εργαζόμενος στην κρατική αργία
Σε περίπτωση που κάποιος μισθωτός απασχοληθεί από την επιχείρηση τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών θα πληρωθεί επιπλέον, λαμβάνοντας ένα ακόμα ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.

Τι συμβαίνει στη περίπτωση προαιρετικής αργίας
Στην περίπτωση των προαιρετικών αργιών είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη αν θα λειτουργήσει την επιχείρηση και αν θα απασχολήσει το προσωπικό του. Ωστόσο στην περίπτωση κάποιος εργαστεί ημέρα προαιρετικής αργίας, δεν θα λάβει επιπλέον αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού, όμως η μέρα θα μετρηθεί με προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις υποχρεωτικές αργίες δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Ποινή σε περίπτωση παράβασης
Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της αρχής απασχολήσει το προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή.

Τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά Κυριακές και αργίες
Στις επιχειρήσεις που έχουν άδεια να λειτουργούν όλες τις ημέρες του χρόνου, στον εργαζόμενο δεν καταβάλλεται κάποια προσαύξηση στο ημερομίσθιο ή στον μισθό του.

Πόση προσαύξηση δικαιούνται οι εργαζόμενοι για τις ημέρες αργίας
1. Στην περίπτωση που αμείβονται με ημερομίσθιο, εκείνη την ημέρα θα πληρωθούν με το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

2. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

 • Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
 • Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας
Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής:

 • 25η Μαρτίου
 • Δευτέρα του Πάσχα
 • εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
 • εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)
 • Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου)(άρθρο 42, Ν.4554/2018)
 • 1η Μαΐου καθορίζεται ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας(άρθρο 14, Ν.4468/2017).

Πέρα από τις παραπάνω εορτές (υποχρεωτικές), έχουν καθιερωθεί από διάφορους οργανισμούς, η μεγάλες επιχειρήσεις και άλλες ημέρες του έτους, εορτάσιμες ή μη, σαν ημέρες αργίας. Οι ημέρες αυτές αντιμετωπίζονται ως αργίες, είτε έχουν ορισθεί με Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης, είτε από έθιμο, είτε με Συλλογική Σύμβαση, διαιτητική απόφαση, διάταγμα, εσωτερικό κανονισμό ή από επιχειρησιακή συνήθεια.

Οι κατ’ έθιμο και όχι κρατικές αργίες

 • Πρωτοχρονιά
 • Θεοφάνια
 • Καθαρή Δευτέρα
 • Μεγάλη Παρασκευή
 • Αγίου Πνεύματος
 • Μεγάλες τοπικές εορτές.

Η ημέρα της Πρωτοχρονιάς και η 28η Οκτωβρίου

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που θα κατατεθεί προς ψήφιση τον Ιανουάριο θεσπίζει και την Πρωτοχρονιά και την 28η Οκτωβρίου ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας. Ωστόσο μέχρι στιγμής η διαχείριση απασχόλησης των μισθωτών αυτές τις ημέρες έγκειται στην ευχέρεια του εργοδότη.

Πηγή: patrastimes.gr