Διευκρινίσεις για την καταβολή δόσεων εκκαθάρισης των μη μισθωτών ασφαλισμένων, για τα έτη 2017, 2018, 2019 δίνει με γενικό έγγραφο του ο e-ΕΦΚΑ. Όπως επισημαίνεται, η καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης των μη μισθωτών ασφαλισμένων για το παραπάνω χρονικό διάστημα γίνεται σε πέντε μηνιαίες δόσεις και η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως την 31 Μαρτίου του 2021.

Αναλυτικά, ο Φορέας τονίζει τα εξής:

– Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης περιλαμβάνονται η εκκαθάριση έτους 2019 και οι τροποποιητικές εκκαθαρίσεις ετών 2017, 2018 των οποίων η προθεσμία καταβολής πρώτης δόσης έληγε 30.11.2020.
– Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31.3.2021.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.
– Οι ως άνω δόσεις εξοφλούνται, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις έως την νέα προθεσμία καταβολής τους.
– Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
– Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.
– Προσοχή! Οι δόσεις εξοφλούνται με την χρήση του κωδικού πληρωμής που ίσχυε για την καταβολή εισφορών έως 31.12.2019.
– Μετά τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.
– Έχουν επέλθει οι απαιτούμενες αλλαγές στην μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και στον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Πηγή: patrastimes.gr