Αντίστροφη μέτρηση 35 μερών “τρέχει” μέχρι την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους, “μπλοκάκηδες” και αγρότες.

Συγκεκριμένα, έως τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει οι μη μισθωτοί να επιλέξουν μία από τις “κλάσεις” εισφορών.

Όσοι δεν επιλέξουν οι ίδιοι, θα υπαχθούν απευθείας στην κατώτατη “κλάση”, καθώς η καταβολή εισφορών είναι υποχρεωτική και προαιρετική είναι μόνο η επιλογή του ύψους των εισφορών.

  • Το 2021 είναι ο δεύτερος χρόνος κατά τον οποίο ισχύει το σύστημα αυτό, το οποίο προβλέπεται στον ασφαλιστικό νόμο Βρούτση και είναι εντελώς ανεξάρτητο από το φορολογητέο εισόδημα του κάθε επαγγελματία.
  • Οι επαγγελματίες (αυτασφαλισμένοι τέως ΟΑΕΕ, τέως ΕΤΑΑ) με πάνω από 5 έτη ασφάλισης υποχρεούνται να επιλέξουν εισφορές κύριας σύνταξης και υγείας από 210 ευρώ/μήνα έως 566 ευρώ/μήνα.

Να σημειωθεί πως η κλιμάκωση του παραπάνω “πακέτου” εισφορών οφείλεται, κατά βάση, στην κλιμάκωση των εισφορών κύριας σύνταξης. Οι εισφορές υγείας έχουν μόνο δύο κλίμακες. Η πρώτη προβλέπει ασφάλιστρο ύψους 55 ευρώ, ενώ η δεύτερη έως και η έκτη “κλάση” προβλέπει το ίδιο ασφάλιστρο, ύψους 66 ευρώ.

Οι νέοι επαγγελματίες με έως 5 έτη ασφάλισης, εντάσσονται σε ειδική κατηγορία, η οποία προβλέπει εισφορές κύριας σύνταξης και υγείας ύψους κατά 40% χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που ισχύουν για τους επαγγελματίες με πάνω από 5 έτη ασφάλισης και συγκεκριμένα, 126 ευρώ.

Ωστόσο, όποιος νέος επαγγελματίας το επιθυμεί, μπορεί να υπαχθεί σε μία από τις κατηγορίες των επαγγελματιών με πάνω από 5 έτη ασφάλισης.

  • Όσοι είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών επικουρικού, έχουν τρεις επιλογές κλίμακας (42 ευρώ, 51 ευρώ ή 61 ευρώ/μήνα), ενώ όσοι είναι υπόχρεοι πληρωμής εισφορών εφάπαξ, επίσης, τρεις επιλογές (26 ευρώ, 31 ευρώ, 37 ευρώ).
  • Οι ίδιες κλίμακες εισφορών επικουρικού και εφάπαξ ισχύουν και για τους νέους επαγγελματίες με έως 5 έτη ασφάλισης.

Συνεπώς γι΄αυτές δεν ισχύει η έκπτωση 40% που ισχύει για τις εισφορές κύριας σύνταξης και υγείας.

Όσον αφορά τους αγρότες (αυτασφαλισμένους τέως ΟΓΑ), προβλέπονται επίσης 6 “κλάσεις” εισφορών κύριας σύνταξης-υγείας. Ωστόσο, είναι κατά 41,5% χαμηλότερες σε σχέση με τις εισφορές κύριας σύνταξης-υγείας-αγροτικής εστίας που ισχύουν για τους επαγγελματίες, ενώ δεν υπάρχει έκπτωση για τους αγρότες με έως 5 έτη ασφάλισης, όπως ισχύει για τους επαγγελματίες με έως 5 έτη ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, οι εισφορές κύριας σύνταξης-υγείας-αγροτικής εστίας κυμαίνονται μεταξύ 123 ευρώ/μήνα και 332 ευρώ/μήνα.

Να σημειωθεί πως με βάση το “καθεστώς” που ισχύει για τις εισφορές των μη μισθωτών, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες πληρώνουν μία μόνο εισφορά ακόμα και στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης.

Ο υπολογισμός της εισφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με τις ακόλουθες πέντε περιπτώσεις:

– Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν επαγγελματίες που έχουν παράλληλα μισθωτοί απασχόλησης. Για όσο διάστημα ο ασφαλισμένος απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός, οι εισφορές που καταβάλλονται από την μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει. Για το χρονικό διάστημα αυτό οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

– Στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν οι νέοι επαγγελματίες με παράλληλη μισθωτή απασχόληση. Για αυτό το διάστημα, κατά το οποίο ο ασφαλισμένος απασχολείται παράλληλα και ως μισθωτός, οι εισφορές που καταβάλλονται από την μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της πρώτης) ασφαλιστικής κατηγορίας.

– Στην τρίτη περίπτωση ανήκουν οι αγρότες που έχουν παράλληλα μισθωτή απασχόληση. Για όσο διάστημα ο ασφαλισμένος απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός, οι εισφορές που καταβάλλονται από την μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει. Για το χρονικό διάστημα αυτό οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

– Στην τέταρτη περίπτωση ανήκουν οι επαγγελματίες με πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται μία μόνο εισφορά κατόπιν επιλογής από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες των επαγγελματιών.

– Στην πέμπτη περίπτωση υπάγονται οι επαγγελματίες και αγρότες με πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα και μισθωτή απασχόληση. Για την κύρια ασφάλιση λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται -εφόσον προκύπτει- η διαφορά από την δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία επαγγελματιών.

capital.gr

Πηγή: patrastimes.gr