Τη δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 240 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, τα Ταμεία, τις ΔΕΚΟ και τους άλλους φορείς του Δημοσίου δίνει υπό προϋποθέσεις το νέο πλαίσιο διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας που βρίσκεται σε διαβούλευση έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», ο νέος νόμος – πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με μια αίτηση τη συνολική ρύθμιση των οφειλών σε τράπεζες και Δημόσιο. Προϋπόθεση είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο να μπορεί να αποδείξει την αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων του. Με βάση συγκεκριμένη διάταξη,σε αδυναμία πληρωμής θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το 60% των συνολικών οφειλών του.

Αν υποτεθεί λοιπόν ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξυπηρετεί έστω και με κάποια καθυστέρηση τις οφειλές του στις τράπεζες αλλά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο ( εφορίες ,ασφαλιστικά ταμεία,ΔΕΚΟ, δήμους κλπ) και έχει αποδεδειγμένα αδυναμία πληρωμής μπορεί να ζητήσει να υπαχθεί σε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης οφειλών.

Πλειοψηφία
Μετά την αίτηση, όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», θα πρέπει να αποδεχθούν την αίτηση διευθέτησης η πλειοψηφία των οφειλέτες που έχουν τουλάχιστον το 60% του χρέους του. Αν λοιπόν οι οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τις οφειλές προς τις τράπεζες τότε θεωρείται βέβαιο ότι το Δημόσιο θα δεχθεί την εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών με έναν ορίζοντα χρόνου αποπληρωμής έως και 20 χρόνια. Προϋπόθεση για να δεχθεί ακόμη και το Δημόσιο μια τέτοια γενναία ρύθμιση είναι να διαπιστωθεί ότι το ποσό από τις οφειλές που θα εξασφαλίσει σε ορίζοντα χρόνου 20 ετών θα είναι μεγαλύτερο από το να προχωρήσει σερ αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Προϋπόθεση για την εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών όχι μόνο στο Δημόσιο αλλά και για τον ιδιωτικό φορέα θα είναι αδυναμία πληρωμής που εμφανίζεται να είναι πραγματική. Στην κατεύθυνση αυτή κατά την αίτηση ο οφειλέτης θα δέχεται την άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρήτου ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για το σύνολο της περιουσίας του και να μην εκμεταλλευτούν τη ρύθμιση οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Η αποδοχή της ρύθμισης από την πλειοψηφία των πιστωτών θα ρυθμίζει από την αρχή όλα τα χρέη του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι αν πλειοψηφία των πιστωτών αφορά το Δημόσιο και υπάρχουν ανοιχτές οφειλές και σε τράπεζες και αυτές θα πρέπει να δεχθούν μικρότερες δόσεις για να μπορεί να αποπληρώνεται σταδιακά το σύνολο της οφειλής.

Η δόση
Το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα ο οφειλέτης μετά τη ρύθμιση για το σύνολο των οφειλών του δεν αποφασίζεται ούτε από τον ίδιο ούτε και από τους οφειλέτες. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα γίνεται η αίτηση θα έχει περιληφθεί ο μαθηματικός τύπος και ανάλογα με το ύψος των οφειλών θα προκύπτει μια μηνιαία υποχρέωση για τον οφειλέτη που θα κατανέμεται αναλογικά στον κάθε πιστωτή του. Ο μαθηματικός τύπος θα αφαιρεί από το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης ,δηλαδή το ελάχιστο ποσό με το οποίο θα πρέπει να ζει.

Πηγή: patrastimes.gr