Έτσι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως αν σήμερα ο εργοδότης τους δηλώσει σε αναστολή, η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους θα ισχύσει από τις 14 Απριλίου και όχι από σήμερα 13 Απριλίου. Οι εργαζόμενοι που μπορούν να μπουν σε αναστολή πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Στο μεταξύ Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν να ανοίξει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για ορθές επαναλήψεις Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Μάλιστα να δοθεί η δυνατότητα ορθής επανάληψης στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας σε κλειστές επιχειρήσεις και μόνο για όσους εργαζόμενους έχουν ήδη δηλωθεί σε αναστολή τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, ζητάει από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο Βουλευτής του Νότιου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης. Επίσης και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, αναφέρει ότι την περίοδο από 3/3/2021 έως και 7/3/2021 ήταν η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις για τον μήνα Μάρτιο 2021. Πέραν του πολύ ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, όπως υποστηρίζει, «οι ανωτέρω δηλώσεις συνέπεσαν και με πληθώρα άλλων δηλωτικών υποχρεώσεων που καλούνται να ολοκληρώσουν οι επιχειρήσεις και πολίτες μέσω των συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνικών».Συνυπολογίζοντας και το ότι θεσπίζονται συνέχεια έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας, ανά περιοχή και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών), έχει δημιουργηθεί αναπόφευκτα, ένα περιβάλλον σύγχυσης σχετικά με το ποιος πρέπει να δηλωθεί που και μέχρι πότε, υποστηρίζει η ΠΟΦΕΕ.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που είναι κλειστές με κρατική εντολή δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που είναι κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 30η Απριλίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 30η Απριλίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Απρίλιο 2021, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί έως την 30η Απριλίου 2021. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: patrastimes.gr