Στην ηλεκτρονική απόχη της ΑΑΔΕ πιάστηκαν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι ενώ εισέπραξαν το 2014 συντάξεις από το εξωτερικό «ξέχασαν» να τις εμφανίσουν στη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν το 2015. Οι φορολογούμενοι αυτοί, έχουν ήδη λάβει email από την ΑΑΔΕ και καλούνται να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση προκειμένου να εμφανίσουν τα εισοδήματα από τις συντάξεις που έλαβαν το 2014 συνυποβάλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά. Μετά την υποβολή των δηλώσεων θα εκδοθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα με το φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν οι συνταξιούχοι για τις αδήλωτες συντάξεις από χώρες της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων συνταξιούχων αξιοποιήθηκαν για πρώτη φορά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαζί με τις συμπληρωματικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2014 οι φορολογούμενοι που έλαβαν συντάξεις από το εξωτερικό καλούνται να συνυποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ωστόσο λόγω της πανδημίας πολλοί επικαλούνται δυσχέρεια στη συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Για τον λόγο αυτό και δεδομένης της ως άνω δυσχέρειας, η ΑΑΔΕ δίνει εντολή στις εφορίες να παραλαμβάνονται οι συμπληρωματικές δηλώσεις ακόμα και αν δεν συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής τους, εφόσον ο φορολογούμενος συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι αδυνατεί να προσκομίσει την σχετική βεβαίωση, λόγω του ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της αλλοδαπής βρίσκονται σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας των συνεπειών που έχει επιφέρει η πανδημία του ιού COVID-19 και θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει την οικεία βεβαίωση μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Έτσι σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ:

  • Κατ’ εξαίρεση, γίνεται δεκτό ότι στις περιπτώσεις δυσχέρειας συγκέντρωσης των δικαιολογητικών θα μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό για τον καθορισμό του τελικού φορολογητέου ποσού των συντάξεων αλλοδαπής, όπως το αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη από τον ασφαλιστικό οργανισμό της αλλοδαπής.
  • Εάν ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση στην οποία τα δηλούμενα ποσά ταυτίζονται με τα ποσά που αναφέρονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε από τη Φορολογική Διοίκηση, δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Πάντως η ΑΑΔΕ προειδοποιεί τους φορολογούμενους ότι σε περίπτωση που δεν εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις εντός της προθεσμίας, εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου με βάση τα στοιχεία που έχει η Φορολογική Διοίκηση στη διάθεσή της. Αυτό σημαίνει ότι η Εφορία θα προσδιορίσει τον φόρο κατ’ εκτίμηση και μέχρι το τέλος του έτους θα στείλει τα ραβασάκια στους φορολογούμενους.

Πηγή: patrastimes.gr