Για ποιους προβλέπεται… τρίτη ευκαιρία για τις ρυθμίσεις που έχασαν λόγω της κρίσης – Τα sos της αναμενόμενης κορωνο-ρύθμισης των 36-72 δόσεων – Εγκύκλιος ΑΑΔΕ
Την τρίτη (κατά σειρά) ευκαιρία για ένταξη πληττόμενων (από την πανδημία) φορολογουμένων στις ρυθμίσεις των 100 ή 120 δοσεων που χάθηκαν διάρκεια της πανδημίας ρυθμίσεις παρέχει η νομοθεσία μέσα απο την σχετική διάταξης που ενεργοποιεί εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή 2 δόσεων, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, έως τις 30/9/2021. Προσοχή όμως: Η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται σε όλους τους φορολογούμενους που έχασαν τις ρυθμίσεις των «100 δόσεων» του ν. 4321/2015 και των «120 δόσεων» του ν. 4611/2019. Η τρίτη ευκαιρία παρέχεται μόνο σε πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού οφειλέτες. Δηλαδή σε επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους ή υπέστησαν σημαντική απώλεια τζίρου το 2020, καθώς και σε εργαζόμενους σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή το 2020.

Συγκεκριμένα οι πληττόμενοι θα εντάσσονται εφόσον:

α) Απώλεσαν τις ρυθμίσεις αυτές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Ιουλίου 2021.

β) Καταβληθεί η δόση μηνός Αυγούστου 2021 μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.

γ) Είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31-12-2020. Ως «νόμιμος τρόπος τακτοποίησης» λαμβάνεται υπόψη ακόμη και η υπαγωγή απλήρωτων δόσεων των ρυθμίσεων των λοιπών αυτών οφειλών στο -προβλεπόμενο από άλλες έκτακτες διατάξεις- καθεστώς αναστολής πληρωμών μέχρι και τις 31-12-2021.

δ) Είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις προ πανδημίας κορονοϊού μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των «100 δόσεων» του ν. 4321/2015 ή της ρύθμισης των «120 δόσεων» του ν. 4611/2019, ως εξής:

* όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-12-2019 για τη ρύθμιση του ν.4321/2015 και

* όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-1-2020 για τη ρύθμιση του ν.4611/2019.

ε) έχασαν τον Απρίλιο του 2021 τη δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους αυτές, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, επειδή δεν υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2020 όπως όριζαν οι διατάξεις αυτές.

Τα sos της ρύθμιση των κορωνο-χρεων σε 72 δόσεις

Με την ίδια εγκύκλιο ενεργοποιείται και η νέα ρύθμιση με 36 – 72 δόσεις για τα χρέη της πανδημίας (οσα δηλαδή έχουν “παγώσει” μέχρι το τέλος του 2021) και το μόνο που απομένει είναι να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα από την εγκύκλιο προκύπτουν τα εξής:

Εντασσόμενες Οφειλές: Όσες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν στο διάστημα 30/3/2020 έως 31/7/2021, όπως επίσης και εκείνες για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, όπως: ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρος κληρονομιάς ή γονικής παροχής, φορολογικά πρόστιμα, ο ΕΝΦΙΑ του 2020 και ο Φόρος Εισοδήματος του 2019 (χρήση). Εξαιρούνται και δεν μπορούν να υπαχθούν ο φετινός Φόρος Εισοδήματος (ΦΕΦΠ και ΦΕΝΠ χρήσης 2020) και ο φετινός ΕΝΦΙΑ του 2021, καθώς οι εν λόγω οφειλές είναι μεν βεβαιωμένες δεν είναι όμως ληξιπρόθεσμες, όπως επίσης και οι οφειλές από το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Πληττόμενα Φυσικά (ατομικές επιχειρήσεις) και Νομικά Πρόσωπα με ΚΑΔ που θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση. Επίσης, δικαιούχοι θα είναι και οι πληττόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, βάσει δήλωσης COVID (μειωμένο ή μη εισπραχθέν μίσθωμα).

Ένταξη στη ρύθμιση: Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της 1ης δόσης έως τις 31/1/2022 (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών εισφορών).

Αριθμός μηνιαίων δόσεων και επιτοκιακή επιβάρυνση: Οι οφειλές θα ρυθμίζονται σε έως 36 άτοκες ή έως 72 έντοκες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο 2,5%. Τονίζεται, ότι για όσους επιλέξουν από 37 δόσεις και πάνω, τότε το σύνολο αυτών θα επιβαρύνεται με επιτόκιο. Δηλαδή, αν επιλεχθούν π.χ. 37 δόσεις, το σύνολο των δόσεων θα είναι έντοκο (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών εισφορών).

Ελάχιστο ύψος δόσης: Ορίζονται τα 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους (συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων) έως 1.000 ευρώ και τα 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών ύψους άνω των 1.000 ευρώ.

Απώλεια ρύθμισης και συνέπειες: Με τη μη καταβολή 2 συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή με τη καθυστέρηση της καταβολής των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπόλοιπου των οφειλών (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών εισφορών).

Αναβίωση ρυθμίσεων που χάθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας: Παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης σε απολεσθείσες στη διάρκεια της πανδημίας ρυθμίσεις (100 και 120 δόσεις). Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή 2 δόσεων, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, έως τις 30/9/2021. Η ρύθμιση που αναβίωσε θα επεκταθεί κατά το πλήθος των δόσεων που χάθηκαν μέσα στην περίοδο του κορωνοϊού (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών εισφορών).

Ευεργετήματα ρύθμισης: Ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα, οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και οι ποινικές διώξεις.

Πηγή: patrastimes.gr