“Πράσινο” φως για τις αναστολές συμβάσεων για το μήνα Ιανουάριο ανάβει από σήμερα. Και αυτό γιατί ανοίγουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποβολής σχετικών δηλώσεων.

Οι εργοδότες θα υποβάλλουν δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη”, ενώ οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr.

H προθεσμία υποβολής σχετικών δηλώσεων θα λήξει στις 31 Ιανουαρίου. Η επιτυχής δήλωση στις σχετικές πλατφόρμες αποτελεί “διαβατήριο” για την είσπραξη της ειδικής αποζημίωσης από τους εργαζομένους οι οποίοι θα βγουν σε αναστολή.

Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων έχουν οι εργοδότες των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους από την 1η έως την 25η Ιανουαρίου, οι επιχειρήσεις οι επαναλειτούργησαν μετά από προηγούμενο Lock down (πχ εμπορικές) και οι πληττόμενες επιχειρήσεις που παρέμειναν αδιαλείπτως ανοιχτές.

Για τους εργαζομένους οι οποίοι θα βγουν σε αναστολή, προβλέπεται κρατική κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους (εργοδοτικών και εργατικών) υπολογισμένων επί των ονομαστικών μισθών τους.

Πιο αναλυτικά:

Επιχειρήσεις συνεχόμενα κλειστές με κρατική εντολή

Οι επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές, με κρατική εντολή για υγειονομικούς από την 1η έως και την 25η Ιανουαρίου 2021, υποχρεωτικά θα βγάλουν σε αναστολή το σύνολο των εργαζομένων τους και, έτσι, αυτοί θα είναι δικαιούχοι ολόκληρης της ειδικής αποζημίωσης από το κράτος, ύψους 445 ευρώ (το ισοδύναμο των 534 ευρώ για 25 μέρες αναστολή).

Οι εισφορές τους για τις 25 αυτές μέρες θα καλυφθούν από το κράτος (υπολογισμένες επί του μισθού τους).

Κανένας εργαζόμενος τους δεν μπορεί να απολυθεί έως τις 25 Ιανουαρίου και είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού έως τις 25 Φεβρουαρίου.

Επιχειρήσεις που ανοιγο-κλείνουν με κρατική εντολή

Οι επιχειρήσεις (πχ εμπορικές) οι οποίες ήταν ανοιχτές από την 1η έως την 7η Ιανουαρίου μπορούν προαιρετικά να βγάλουν σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό τους για το 7ημερο αυτό΄.

Από την 8η έως την 17η Ιανουαρίου, οι ίδιες επιχειρήσεις, καθότι ήταν κλειστές με κρατική εντολή, είναι υποχρεωτικό να βγάλουν σε αναστολή όλο το προσωπικό τους. Τέλος, από τις 18 έως και τις 25 Ιανουαρίου, καθότι επαναλειτουργούν, μπορούν να βγάλουν σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό τους

Οι εργαζόμενοι τους οι οποίοι θα βγουν σε αναστολή συνεχόμενα από την 1η έως την 25η Ιανουαρίου θα λάβουν αποζημίωση 445 ευρώ (ισοδύναμο των 534 ευρώ για 25 μέρες). Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία ακολούθησε το προαναφερθέν εναλλασσόμενο “σχήμα” και βγήκαν σε αναστολή μόνο μεταξύ 8ης και 17ης Ιανουαρίου, δηλαδή μόνο για 10 μέρες, θα λάβουν αποζημίωση ύψους 178 ευρώ.

Στις ίδιες επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα, πέραν του διαστήματος της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας και, έτσι, της υποχρεωτικής αναστολής των συμβάσεων όλων των εργαζομένων για την περίοδο (για τις εμπορικές μεταξύ 8ης και 17ης Ιανουαρίου), δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής αναστολής των συμβάσεων μέρους ή όλου του προσωπικού τους για οποιαδήποτε άλλο διάστημα (πέραν της 8ης -17ης Ιανουαρίου), δηλαδή πχ μεταξύ 1ης και 7ης Ιανουαρίου και μεταξύ 18ης και 25ης Ιανουαρίου, μόνο μεταξύ 1ης και 7ης Ιανουαρίου ή μόνο μεταξύ 18ης και 25ης Ιανουαρίου κλπ.

Έτσι το “πάγωμα” των απολύσεων σ΄αυτές τις επιχειρήσεις μπορεί να ισχύει έως τις 25 Ιανουαρίου, ενώ η υποχρέωση διατήρησης του ίδιου πλήθους εργαζομένων μπορεί να ισχύει έως τις 25 Φεβρουαρίου.

Πληττόμενες επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές

Οι επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν ανοιχτές από την 1η έως την 25η Ιανουαρίου, αλλά ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, μπορούν να βγάλουν σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό τους για διάστημα έως 25 ημερών.

Έτσι για παράδειγμα, μία πληττόμενη επιχείρηση 50 εργαζομένων μπορεί να βγάλει σε αναστολή τους 25 εργαζομένους τους από 1 έως 25 Ιανουαρίου, 5 εργαζομένους της από 1 έως 15 Ιανουαρίου, ενώ τους άλλους 20 εργαζομένους μπορεί να τους διατηρήσει κανονικά στη δουλειά τους.

Οι 25 εργαζόμενοι οι οποίοι θα βγουν σε αναστολή όλο τον Ιανουάριο, θα λάβουν αποζημίωση 445 ευρώ. Οι εισφορές τους θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το κράτος. Οι 5 εργαζόμενοι που θα βγουν σε αναστολή 15 μέρες θα λάβουν την μισή ειδική αποζημίωση 267 ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες 15 μέρες του μήνα, θα καταβληθούν με βάση το ισοδύναμο του μισθού τους.

Τις μισές εισφορές τους (υπολογισμένες επί του μισθού τους) θα τις καλύψει το κράτος και τις άλλες μισές οι επιχείρηση. Οι υπόλοιποι 20 εργαζόμενοι που δεν θα βγουν σε αναστολές θα πληρωθούν το μισθό τους, προφανώς, από τον εργοδότη τους και οι εισφορές τους κανονικά από την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα βγάλουν σε αναστολή εργαζομένους έως τις 25 Ιανουαρίου, δεν θα μπορούν να απολύσουν κανένα εργαζόμενο τους έως τις 25 Ιανουαρίου και θα πρέπει να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων έως τις 25 Φεβρουαρίου.
capital.gr

Πηγή: patrastimes.gr