“Πράσινο φως” άναψε χθες για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος ύψους 400 ευρώ στους αυταπασχολούμενους επιστήμονες (μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί κλπ) προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά λόγω της κορονοκρίσης, με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη.

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα αυτό είχε προβλεφθεί σε διάταξη που πέρασε ο προηγούμενος υπ. Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, το Νοέμβριο του 2020.

Ωστόσο, μέχρι πρότινος δεν είναι είχαν καθοριστεί τα κριτήρια καταβολής του. Το θέμα αυτό λύθηκε χθες με τον καθορισμό των κριτηρίων. Δύο είναι τα σημαντικότερα.

Το πρώτο είναι η μείωση του τζίρου (σ.σ.20% τον Απρίλιο-Δεκέμβριο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι).

Το δεύτερο είναι το οικογενειακό εισόδημα που δηλώθηκε στην εφορία το 2020. Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που ένα μέτρο στήριξης λόγω της κορονο-κρίσης δίδεται σε κοινωνικές ομάδες και συγκεκριμένα σε επιχειρηματίες με κριτήριο το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα και όχι το εισόδημα από την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα τους κατά την περίοδο της πανδημίας.

Πιο αναλυτικά, δικαιούχοι είναι όσοι παράλληλα (δηλ. πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά) :

1. Είναι αυταπασχολούμενοι σε νομικές δραστηριότητες, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών, αυταπασχολούμενοι γενικά ιατρικά επαγγέλματα,σε ειδικά ιατρικά επαγγέλματα, σε οδοντιατρικά επαγγέλματα, οι κτηνίατροι, αυταπασχολούμενοι σε δραστηριότητες λογιστικής και παροχή φορολογικών συμβουλών, σε δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλες συμβουλές διαχείρισης

2. Έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως 31 Δεκεμβρίου 2016

3. Εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 20% την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020. Ειδικά για τους νέους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου.

4. Έχουν οικογενειακό εισόδημα για το 2020 το οποίο δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017 δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Η διαδικασία
Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη” κατά την περίοδο 5-15 Φεβρουαρίου 2021.

Για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα στοιχεία που δηλώνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία στις πλατφόρμες του συστήματος “Εργάνη”, της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ.

Να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

Το επίδομα θα καταβληθεί στις αρχές Μαρτίου.

Πηγή: patrastimes.gr