Ξεπέρασαν τις 160.000 οι αιτήσεις δανειοληπτών για επιδότηση δόσεων των δανείων με ενέχυρο πρώτης κατοικίας (πρόγραμμα «Γέφυρα») και μεγάλος αριθμός αιτήσεων προέρχονται από δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για τους οποίους μόλις τώρα άρχισαν τα… δύσκολα, καθώς, πριν φθάσουν στο δημόσιο ταμείο για να λάβουν την επιδότηση δόσεων για 9 μήνες, θα πρέπει να καταλήξουν με τις τράπεζες σε συμφωνία για τη ρύθμιση των δανείων τους.

Αυτή η διαδικασία, που προβλέπεται από το νόμο, καθιστά απρόβλεπτο τον αριθμό των δανειοληπτών που θα καταφέρουν να λάβουν την επιδότηση του προγράμματος «Γέφυρα», παρά το γεγονός ότι εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον. Όπως αναφέρουν νομικοί που ασχολούνται με ζητήματα υπερχρεωμένων δανειοληπτών, πολλά θα κριθούν από τη στάση που θα κρατήσουν οι τράπεζες, αν δηλαδή θα προσφέρουν στους δανειολήπτες λύσεις ρυθμίσεων πραγματικά βιώσιμες, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους κατάσταση.

Ο σοβαρότερος κίνδυνος, τονίζουν οι ίδιοι, είναι να περιορισθούν οι τράπεζες στις γνωστές από το παρελθόν προτάσεις τους για μείωση δόσεων με επιμήκυνση, που δεν είναι κατάλληλες για πολλούς δανειολήπτες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία έχουν επιδεινωθεί με την κρίση του κορονοϊού. Οι δανειολήπτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν μια εμβαλωματική διευθέτηση χωρίς χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, μόνο επειδή θα υπάρχει το δέλεαρ μιας προσωρινής επιδότησης, καθώς θα εκτεθούν στον κίνδυνο να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν το ρυθμισμένο δάνειο, ιδιαίτερα μετά τη λήξη της περιόδου επιδότησης.

Για να φθάσουν οι δανειολήπτες στην επιδότηση, εξάλλου, θα προηγηθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων, ενώ η καταβολή της επιδότησης θα αρχίσει:

  • Από τον τρέχοντα μήνα, για εξυπηρετούμενο δάνειο το οποίο δεν έχει ενταχθεί στο πλαίσιο αναστολής πληρωμής δόσεων.
  • Μετά τη λήξη της αναστολής πληρωμής δόσεων, κατόπιν συνεννόησης του δανειολήπτη με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για εξυπηρετούμενο δάνειο το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο αναστολής πληρωμής.
  • Μετά τη συμφωνία του δανειολήπτη με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για μια νέα, βιώσιμη ρύθμιση της οφειλής του, για μη εξυπηρετούμενο δάνειο.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε η κρατική επιδότηση να ξεκινήσει να καταβάλλεται το αργότερο εντός του Ιανουαρίου του 2021.

Οι επιδοτήσεις για το πρώτο τρίμηνο κυμαίνονται μεταξύ 60% και 90% της δόσης και μπορούν να φθάσουν ως τα 600 ευρώ.

Ειδικότερα,

  • Η κρατική επιδότηση των συνεπών δανειοληπτών ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 80% το 2ο τρίμηνο και στο 70% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ ανά πιστωτή.
  • Η κρατική επιδότηση των «κόκκινων» δανειοληπτών, εφόσον το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί, ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 70% το 2ο τρίμηνο και στο 60% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ ανά πιστωτή.
  • Εάν το δάνειο έχει ήδη καταγγελθεί, η κρατική επιδότηση φθάνει το 60% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, το 50% το 2ο τρίμηνο και το 30% το 3ο τρίμηνο, με μέγιστη μηνιαία επιδότηση τα 300 ευρώ ανά πιστωτή.

Σημειώνεται ότι οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το κράτος.

Μετά τη λήξη της επιδότησης, οφείλουν να πληρώνουν ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον:

  • 6 μηνών, για εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση έως 90 ημέρες κατά την 29η.2.2020,
  • 12 μηνών, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την 29η.2.2020 τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί,
  • 18 μηνών, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την 29η.2.2020 τα οποία έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή,
  • 12 μηνών, για δάνεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω κατηγοριών, στα οποία η δόση δεν έχει ορισθεί σε μηνιαία βάση.

sofokleousin.gr

Πηγή: patrastimes.gr