Από τις κρατήσεις υπέρ της ανεργίας, του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας αλλά και το Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) θα προέλθει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών-μισθωτών κατά 3 μονάδες  το 2021, την οποία εξήγγειλε προχθές ο Πρωθυπουργός, κος Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Αυτό αναφέρουν πηγές του Capital.gr, σύμφωνα με τις οποίες πιο αναλυτικά, ο «χάρτης» της σωρευτικής μείωσης των 3 μονάδων το επόμενο έτος (μετά την μείωση 0,9% που έχει ήδη εφαρμοσθεί από τον Ιούνιο φέτος) έχει ως εξής:

·         Κατά 1,49 μονάδες θα μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του κλάδου της ανεργίας

·         Κατά 0,36 μονάδες θα μειωθούν οι εργατικές εισφορές υπέρ του κλάδου της ανεργίας.

·         Κατά 0,85 μονάδες θα μειωθούν οι εργατικές εισφορές υπέρ του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ)

·         Κατά 0,3 μονάδες θα μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Λογαριασμού Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ).

Πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο το 2021

Έτσι οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του κλάδου της ανεργίας θα ανέλθουν το 2021 σε ποσοστό 1,20% έναντι 2,69% που είναι σήμερα.

Οι εργατικές εισφορές υπέρ του κλάδου της ανεργίας θα ανέλθουν το 2021 επίσης στο 1,20% έναντι 1,56%. Συνεπώς θα εξομοιωθούν οι εργοδοτικές και εργατικές εισφορές υπέρ του κλάδου της ανεργίας. Συνολικά, δηλαδή οι εισφορές υπέρ του κλάδου της ανεργίας θα ανέλθουν στο 2,40%.

Η μείωση των εργατικών εισφορών υπέρ του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (-0,85%) ισοδυναμεί με κατάργησή τους, καθώς μηδενίζονται.

Τέλος, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ΛΑΕΚ (-0,3 μονάδες), τις οδηγεί σε ποσοστό 0,06 και 0,16% συνολικά (μαζί με τις εργατικές ) το 2021 έναντι 0,46% που είναι σήμερα.

Συνολικά οι εργοδοτικές εισφορές (υπέρ κλάδου ανεργίας και του Λογαριασμού Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης) θα μειωθούν κατά 1,79%, ενώ οι εργατικές εισφορές (υπέρ του κλάδου ανεργίας και του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας) θα μειωθούν κατά 1,21%.

Με την επερχόμενη μείωση (το 2021) κατά 1,79 μονάδες των εργοδοτικών εισφορών, αυτές συνολικά θα ανέλθουν στο ποσοστό των  22,54% έναντι 24,34% που είναι σήμερα.

Με την επικείμενη μείωση (το 2021)  κατά 1,21 μονάδες των εργατικών εισφορών, αυτές θα ανέλθουν σε ποσοστό 14,12% έναντι 15,32% που είναι σήμερα.

Συνολικά, το  σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) ή αλλιώς το συνολικό μη μισθολογικό κόστος το 2021 θα ανέλθει σε ποσοστό ύψους 36,66% έναντι 39,66% που είναι σήμερα. Συνεπώς ως μέγεθος, το μη μισθολογικό κόστος θα μειωθεί κατά 7,5%.

Πόση είναι η σωρευτική μείωση το 2020-2021

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Ιουνίου του 2020 έχει εφαρμοσθεί μείωση 0,9% στις ασφαλιστικές εισφορές. Κατά 0,75% μειώθηκαν οι εισφορές υπέρ του κλάδου της ανεργίας  (-0,48% οι εργοδοτικές εισφορές και -0,27% οι εργατικές εισφορές) και κατά 0,15% οι εισφορές υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του τέως ΟΕΚ (ΛΑΕΚ).

Έτσι μαζί με την επικείμενη μείωση των 3 μονάδων το 2021, η σωρευτική μείωση το 2020-21 θα ανέλθει στις 3,9 μονάδες, ενώ το συνολικό μη μισθολογικό κόστος θα πέσει στο  36,66%  από το 40,56% που ήταν το 2019. Συνεπώς η μείωση του εν λόγω κόστους ως μέγεθος θα είναι της τάξεως του 9,6 %.

Πιο αναλυτικά, σωρευτικά το 2020-2021, οι εργοδοτικές εισφορές θα έχουν μειωθεί κατά 2,27 % (0,48% το 2020 και 1,79% το 2021).

Δηλαδή το εργοδοτικό ασφαλιστικό κόστος ως μέγεθος θα έχει μειωθεί κατά 9,1%.

Για το διάστημα, η μείωση των εργατικών εισφορών θα έχει ανέλθει στο 1,63% (0,42 % το 2020 και 1,21% το 2021). Δηλαδή, το ασφαλιστικό κόστος για τους ίδιους τους μισθωτούς θα έχει μειωθεί ως μέγεθος κατά 10,3%.

Πώς θα μειωθούν κατά 3 μονάδες οι εισφορές το 2021 - Τι κερδίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Πηγή: patrastimes.gr