Πρόσθετες συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την υποβολή της Β’ Φάσης της αίτησης ένταξης των επιχειρήσεων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» δίνει το υπουργείο Εργασίας με νέα εγκύκλιό του.

Η υποβολή της Β’ Φάσης της αίτησης, που είναι κρίσιμη και απαραίτητη για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στον μηχανισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας από το κράτος (60% του μισθού που χάθηκε λόγω μειωμένου ωραρίου), φαίνεται πως εξελίχθηκε σε… γρίφο για τις επιχειρήσεις, καθώς το υπουργείο Εργασίας έχει δώσει τρεις διαδοχικές αναβολές, ενώ τώρα εξέδωσε και νέα διευκρινιστική εγκύκλιο.

Στο μεταξύ, οι… πτήσεις του προγράμματος «Συν-εργασία» παραμένουν χαμηλά, αφού στον μηχανισμό έχουν ενταχθεί περίπου 6.000 επιχειρήσεις και περίπου 55.000 εργαζόμενοι. Η συμμετοχή παραμένει χαμηλά παρά τις αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας την παράταση της επιδότησης του 60% των εργοδοτικών εισφορών έως τις 15 Οκτωβρίου και ξεκαθαρίζοντας ότι υπάρχει πλήρης ευελιξία για τη μείωση του χρόνου εργασίας, καθώς αυτή μπορεί να γίνει σε μηνιαία, εβδομαδιαία ή και 15ήμερη βάση.

Υπενθυμίζεται πως η αρχική ΚΥΑ της 14ης Ιουνίου προέβλεπε πως η υπεύθυνη δήλωση της Β Φάσης υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις το πρώτο 3ήμερο του επόμενου μήνα από τον μήνα ένταξης, δηλαδή το πρώτο 3ήμερο του Ιουλίου για τους εργαζόμενους που εντάχθηκαν τον Ιούνιο (δεύτερο 15ήμερο στον μηχανισμό Συν-Εργασία).

Στις 3 Ιουλίου ανακοινώθηκε πως η υποβολή της Β’ Φάσης της αίτησης, μετά την αξιολόγηση από την ΑΑΔΕ των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 7 Ιουλίου έως και 13 Ιουλίου. Στη συνέχεια με ανακοίνωση στην πρώτη σελίδα του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» ανακοινώθηκε πως δίνεται παράταση υποβολής της Β’ Φάσης της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό για τον μήνα Ιούνιο έως 17/7/2020. Στις 16 Ιουλίου δόθηκε μια ακόμη παράταση υποβολής της Β’ Φάσης της Δήλωσης Ένταξης για τον μήνα Ιούνιο έως την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο και προκειμένου για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό «Συν -Εργασία», οι επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν:

  1. τις μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση, δηλαδή τον ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου για ολόκληρο το μήνα (ανεξαρτήτως του διαστήματος που εντάσσεται ο εργαζόμενος στον Μηχανισμό), όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει υποβληθεί στην «Εργάνη» χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π. Αν υπάρχουν πρόσθετες αποδοχές πέραν του ονομαστικού μισθού, αυτές βαρύνουν πλήρως τους εργοδότες.
  2. τις καθαρές αποδοχές, που θα καταβάλλονταν στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον Μηχανισμό, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση, προ φόρων και εισφοράς αλληλεγγύης, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου. Δεν δηλώνονται στο σύστημα οι καθαρές αποδοχές που αντιστοιχούν σε προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.
  3. τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον Μηχανισμό που αφορούν τις μειωμένες ώρες εργασίας του, όπως αυτές αποτυπώνονται στις δηλώσεις ένταξης στον Μηχανισμό σε συνδυασμό με το υποβληθέν έντυπο Ε4: πίνακας προσωπικού-συμπληρωματικός ωραρίου. Οι αποδοχές αφορούν καθαρές πληρωτέες αποδοχές προ φόρων και προ παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης από τις επιχειρήσεις, χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.

s2 s1

Στην περίπτωση που οι συνολικά καταβαλλόμενες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας) υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου η διαφορά που προκύπτει αναπληρώνεται από το κράτος. Συνεπώς όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και εντάσσονται στο πρόγραμμα έχουν αναπλήρωση εισοδήματος 100%.

Κατά τη δήλωση των χρονικών διαστημάτων ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» (Α Φάση) δεν συμπεριλαμβάνονται διαστήματα που οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται από τον εργοδότη όπως για παράδειγμα όταν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.

Πώς δηλώνεται το ωράριο
Οι επιχειρήσεις δηλώνουν το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων τους για τον μήνα που εντάσσονται στον Μηχανισμό, εναλλακτικά, με 3 τρόπους:

  1. Με δηλώσεις ανεξάρτητες και αυτοτελείς του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, την εβδομάδα, (για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης).
  2. Με μία δήλωση άπαξ στην αρχή του μήνα για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης (μήνας) ή με περισσότερες τμηματικές – αθροιζόμενες δηλώσεις, του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, τον μήνα.
  3. Με μία δήλωση άπαξ στην αρχή οποιουδήποτε ορισμένου χρονικού διαστήματος (εντός του μήνα αναφοράς) και για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης ή με περισσότερες τμηματικές – αθροιζόμενες δηλώσεις, του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, κατά το αντίστοιχο επιλεγέν χρονικό διάστημα.

ethnos.gr

Πηγή: patrastimes.gr