Όπως αποκαλύπτει η Realnews, σήμερα αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, που θα προβλέπει ότι η αποπληρωμή της πρώτης από τις συνολικά πέντε δόσεις δεν θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου, αλλά στις 31 Μαρτίου 2021.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια απόφαση που στην παρούσα -εξαιρετικά δύσκολη- οικονομική συγκυρία, με το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, δίνει βαθιά ανάσα περίπου στους μισούς μη μισθωτούς εργαζομένους και τους εξασφαλίζει ένα σημαντικό χρονικό περιθώριο για να διαχειριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα τη δραματική συρρίκνωση του εισοδήματός τους.

Η οφειλή

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, 800.349 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση και αγρότες καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο 1.355,61 ευρώ έκαστος, σε πέντε μηνιαίες δόσεις, με το συνολικό ποσό οφειλής να ανέρχεται σε 1,08 δισ. ευρώ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 53% του συνόλου των μη μισθωτών, οι οποίοι τον προηγούμενο χρόνο πλήρωσαν εισφορές χαμηλότερες από αυτές που αντιστοιχούσαν στο εισόδημα που τελικά δήλωσαν στη φορολογική δήλωση για το 2019. Παράλληλα, ο e- ΕΦΚΑ θα κληθεί να επιστρέψει 208,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 345.000 ασφαλισμένους που κατέβαλαν υψηλότερα ποσά από αυτά που αντιστοιχούσαν στο δηλωθέν εισόδημά τους, ενώ σε 359.000 ασφαλισμένους προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα στην εκκαθάριση. Η κυβέρνηση, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αποφάσισε να αναβάλει την αποπληρωμή των εισφορών παρελθόντων ετών. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ειδοποιητηρίων του 2019, κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της πολύπλοκης διαδικασίας υπολογισμού και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους που εισήγαγε ο νόμος 4387/2016 (Κατρούγκαλου), καθώς από την 1η/1/2020 οι ασφαλισμένοι επιλέγουν στην αρχή κάθε χρόνου το ύψος των μηνιαίων εισφορών που θα καταβάλουν με βάση την οικονομική τους δυνατότητα. Για την εξόφληση των συγκεκριμένων δόσεων εισφορών θα χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί εντολής πληρωμής που ίσχυαν έως τις 31/12/2019.

Ο παλαιός νόμος

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι οι ασφαλισμένοι οφείλουν να καταβάλουν για οποιοδήποτε εισόδημα έχουν από ελεύθερη δραστηριότητα αρχικά το 20% σε ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο στη συνέχεια μειώθηκε στο 13,33%. Ωστόσο, η εκκαθάριση των εισφορών πραγματοποιούνταν ένα χρόνο μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι καλούνταν, μαζί με τις τρέχουσες εισφορές, να καταβάλουν επιπλέον ποσά για το προηγούμενο έτος. Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τους μη έχοντες εργοδότη (αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες) σε σχέση με τους μισθωτούς, καθώς αντίκειται στην αρχή της ισότητας. Εκτός Συντάγματος θεωρεί το δικαστήριο το όριο του 20% που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ενώ αντίστοιχα το ανάλογο ποσοστό για μισθωτούς είναι 6%, διότι το υπόλοιπο είναι από τον εργοδότη.

Το νέο πλαίσιοΑπό την 1η Ιανουαρίου του 2020 έχει αποσυνδεθεί ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα και έτσι οι μη μισθωτοί επιλέγουν από συγκεκριμένες ασφαλιστικές κατηγορίες. Επτά ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εκ των οποίων η μία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία και απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες για τα 5 πρώτα έτη ασφάλισης και έξι κατηγορίες για αγρότες. Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες αυτές γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Το ανώτατο για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών ορίζεται στο ποσό των 6.500 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από 1/1/2023 έως 31/12/2024 κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Η «R» φέρνει στο φως την τροπολογία βάσει της οποίας θα γίνει η ρύθμιση, μέσω παράτασης, της πληρωμής των οφειλών. Συγκεκριμένα, επιμήκυνση δόσεων εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2019:

1. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών τους έτους 2019 των μη μισθωτών, μισθωτών με παράλληλη απασχόληση και αγροτών προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε μηνιαίες δόσεις ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/3/2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων.

3. Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος καθυστέρησης σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της παρ. ΙΑ, υποπαραγράφου ΙΑ.2, παρ. 11 του Ν. 4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4158/2013, επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα.

Πηγή: patrastimes.gr