Χιλιάδες ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν τα ενοίκια τους θα μπορέσουν να αποφύγουν τη φορολόγηση τους για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν με μια απλή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή με μια εξώδικη όχληση δήλωση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων που θα κοινοποιήσουν στους ενοικιαστές τους.

Η ρύθμιση αφορά όλους τους ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν εισέπραξαν τα ενοίκια τους κατά τη διάρκεια του 2020, είτε οι ενοικιαστές ανήκουν στις ειδικές ομάδες που εξαιτίας των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών που προκάλεσε η πανδημία θα έπρεπε να πληρώσουν μειωμένο ενοίκιο, είτε όχι.

Ο κωδικός στον οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ανείσπρακτα εισοδήματα από ενοίκια είναι στο έντυπο Ε1 ο 125-126. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του και στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο του πρώτου εδαφίου, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020.

Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, τα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Στην περίπτωση που τα απαραίτητα έγγραφα δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

  • 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος
  • 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
  • 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

dikaiologitika.gr

Πηγή: patrastimes.gr