Μια εφαρμογή για τον υπολογισμό του ωρομισθίου δημιούργησε το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων.

Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και δείτε το ωρομίσθιο που δικαιούσθε.

Τα ακόλουθα πεδία υπολογίζονται βάσει του κατώτατου μισθού (650€ για υπάλληλο) και για τα κατώτατα ημερομίσθια (29,04€ για εργατοτεχνίτες) έτσι όπως διαμορφώθηκαν με την απόφαση αριθμ. οικ. 4241/127.

Συμπληρώστε αν είστε υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης καθώς και τις μικτές σας αποδοχές.

Δείτε την εφαρμογή εδώ.

Πηγή: patrastimes.gr