Μηχανισμό εξασφάλισης των εισφορών οι οποίες καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου των ασφαλισμένων με εγγύηση του Δημοσίου και έτσι των μελλοντικών επικουρικών συντάξεων που αντιστοιχούν σε αυτές θα προβλέπει το σχεδιαζόμενο Επικουρικό Ταμείο κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα.
Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που οι αποδόσεις των επενδύσεων των εισφορών των ασφαλισμένων του εν λόγω Ταμείου οδηγήσει σε οποιαδήποτε απώλεια του κεφαλαίου το οποίο θα έπρεπε να έχει συσσωρευτεί από τις εισφορές ασφαλισμένων και των εργοδοτών τους υπέρ της επικουρικής ασφάλισης των πρώτων, τότε το Δημόσιο θα έλθει να καλύψει την απώλεια αυτή στο ακέραιο.

Έτσι, οι ασφαλισμένοι θα λάβουν ως επικουρική σύνταξη, τουλάχιστον το κεφάλαιο το οποίο έχει συσσωρευτεί από τις καταβολές των εισφορών κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου. Έστω για παράδειγμα, πως για εργαζόμενο με μέσο μικτό μισθό 1.500 ευρώ κατά τον ασφαλιστικό βίο διάρκειας 35 ετών, καταβλήθηκε το ποσό των 44.100 ευρώ (1.500 ευρώ Χ 6% Χ 14 μήνες Χ 35 χρόνια). Ωστόσο, οι αποδόσεις των επενδύσεων δεν ήταν οι αναμενόμενες και έτσι αντί για αύξηση του αρχικού κεφαλαίου, επήλθε μείωσή του, με συνέπεια αυτό να πέσει πχ στα 42.000 ευρώ.

Συνεπώς, επήλθε μία απώλεια της τάξεως των 2.100 ευρώ (44.100 ευρώ – 42.000 ευρώ), την οποία, όμως, θα καλύψει το Δημόσιο, έτσι ώστε ο ασφαλισμένος να λάβει ως επικουρική σύνταξη, τουλάχιστον το ποσό το οποίο κατέβαλε αυτός και οι εργοδότες τους κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Υπενθυμίζεται πως το νέο επικουρικό Ταμείο δεν θα λειτουργεί με βάση το αναδιανεμητικό σύστημα -όπως ο κλάδος Κύριας Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ – ή με νοητή κεφαλαιοποίηση -όπως ο Επικουρικός Κλάδος του e-ΕΦΚΑ- αλλά με κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
Αυτό σημαίνει πως οι εισφορές που καταβάλλονται από κάθε ασφαλισμένο -και τους εκάστοτε εργοδότες του- αποταμιεύονται σε ένα ατομικό ασφαλιστικό ”κουμπαρά”. Από τον ”κουμπαρά” αυτό θα επενδύονται και με βάση τις αποδόσεις των επενδύσεων θα προκύπτουν -σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι αρχιτέκτονες της επερχόμενης αναδιαμόρφωσης της επικουρικής ασφάλισης – μελλοντικές επικουρικές συντάξεις, οι οποίες θα είναι υψηλότερες από εκείνες που θα προκύψουν με βάση το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί ο (υφιστάμενος ) επικουρικός κλάδος του e- ΕΦΚΑ.

Στο νέο επικουρικό Ταμείο κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα θα εντάσσονται υποχρεωτικά όσοι ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ προαιρετικά θα μπορούν να ασφαλιστούν όσοι είναι έως 35 ετών.

Κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει το ”προφίλ” του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων των εισφορών του σε ομόλογα και μετοχές. Τα ”προφίλ” θα είναι τρία: Ένα ”συντηρητικό” (σ.σ. θα περιλαμβάνει επενδύσεις ιδίως σε ομόλογα), ένα ”ισορροπημένο” (σ.σ. θα περιλαμβάνει επενδύσεις μοιρασμένες εξίσου σε ομόλογα και μετοχές) και ένα ”ριψοκίνδυνο” (σ.σ. επενδύσεις ιδίως σε μετοχές).

Όποιος ασφαλισμένος δεν επιλέξει μόνος του το ”προφίλ” του, θα εντάσσεται αυτόματα στο ”ισορροπημένο” χαρτοφυλάκιο. Ανά 3 ή 5 έτη (εξετάζονται και τα δύο σενάρια αυτά), θα μπορεί κάθε ασφαλισμένος να αλλάζει ”προφίλ’ . Όποιος δεν αλλάξει μόνος του προφίλ, ανά δεκαετία το Ταμείο θα αλλάζει για λογαριασμό του. Με το πέρασμα του χρόνου (σ.σ. ανά 10ετία), οι τοποθετήσεις θα κινούνται ολοένα και περισσότερο προς το ”συντηρητικό” προφίλ.

Πηγή: patrastimes.gr