Ο ένας στους δύο Έλληνες δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση σε ποσοστό 65%.

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας που έκανε η ethelon και η Eurolife FFH που κατέγραψε και ανέλυσε την επόμενη μέρα για την εθελοντική δραστηριότητα στη χώρα.

Στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει τις τάσεις, τις συμπεριφορές και τις προοπτικές που θα καθορίσουν το μέλλον του εθελοντισμού και τους τρόπους με τους οποίους θα υλοποιούνται στο εξής τέτοιου τύπου ενέργειες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών της ethelon, μελών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και στελεχών επιχειρήσεων, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.200 συμμετοχές.

Η έρευνα

Τα αποτελέσματα της έρευνας χωρίστηκαν σε τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με την ομάδα κοινού, στην οποία ανήκε ο ερωτώμενος.

Η πρώτη ομάδα, οι εθελοντές από το δίκτυο της ethelon, δηλώνει σχεδόν πλειοψηφικά ότι θα επέλεγε τον εθελοντισμό εξ αποστάσεως, καθώς είναι ένας τρόπος να προσφέρουν από το δικό τους χώρο, για όσο χρόνο επιθυμούν.

Ο ένας στους δύο δηλώνει ότι δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση σε ποσοστό 65%.

Παράλληλα, ενώ οι σημερινές συνθήκες θέτουν περιορισμούς σε ό,τι αφορά το συνωστισμό, οι ερωτώμενοι της πρώτης ομάδας, σε ποσοστό της τάξεως του 50%, πιστεύουν πως η κατάσταση δεν θα συμβάλλει αρνητικά στο μέλλον του εθελοντισμού.

Επιπροσθέτως, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες εκτιμούν ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε κι άλλα εναλλακτικά μοντέλα εθελοντικής προσφοράς.

Η δεύτερη ομάδα κοινού, οι ΜΚΟ με τις οποίες έχει τακτική συνεργασία η ethelon, δηλώνει σε ποσοστό 51% ότι προτιμάει τον εθελοντισμό με φυσική παρουσία, καθώς έχει πιο άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα, ενώ θεωρεί ότι οι εξ αποστάσεως εθελοντικές δραστηριότητες χρειάζεται να οργανωθούν καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, δηλώνουν αισιόδοξοι (σε ποσοστό 55%) από τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, μέσω του εθελοντισμού εξ αποστάσεως, και προβλέπουν άνθιση των εναλλακτικών τρόπων προσφοράς στο πολύ άμεσο μέλλον.

Για την τρίτη ομάδα, τα στελέχη επιχειρήσεων, η εθελοντική δραστηριότητα επηρεάστηκε σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, καταγράφοντας μείωση από 82% σε 12% κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Παρά τη μείωση αυτή στις δραστηριότητές τους, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη συνδρομή τους μέσω δωρεών (57,6%). Αντίστοιχα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν δωρεές αυξήθηκε από 13% σε 57%.

Για τους ερωτώμενους της συγκεκριμένης ομάδας, ο εθελοντισμός εξ αποστάσεως θεωρήθηκε ως μια ιδιαίτερα αποτελεσματική πρακτική. Το 69% των επιχειρήσεων δηλώνει μεγάλη ικανοποίηση με αυτή τη μορφή προσφοράς αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι τους ενδιαφέρει η πραγματοποίηση trainings και skill building workshops, καθώς και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από απόσταση.

Σημαντικό είναι, επίσης, να σημειωθεί ότι και αυτή η ομάδα αναμένει αύξηση στο ενδιαφέρον για εναλλακτικές μορφές προσφοράς. Τέλος, το 61% των στελεχών δηλώνει ότι με την επιστροφή του στην καθημερινότητα, θα συνεχίσει την εθελοντική δραστηριότητα.

Πηγή: patrastimes.gr