Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί για τη ζημιά που έχουν υποστεί από το πρώτο κιόλας υποχρεωτικό κούρεμα των ενοικίων.

Ως γνωστόν, η ΑΑΔΕ εντόπισε λάθη και παραλείψεις στις αρχικές δηλώσεις Covid που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι για το διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου και άρχισε να τους στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα για να υποβάλουν τώρα τροποποιητικές δηλώσεις Covid. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις απορρίπτονται αυτόματα με συνέπεια να χάνονται, για τους ιδιοκτήτες, οι συμψηφισμοί ζημιών με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι εξής:

  • Έχει δηλωθεί μη αποδοχή της «Δήλωση Covid» έστω και από έναν από τους αντισυμβαλλόμενους μισθωτές ή τους συνιδιοκτήτες επί της προβλεπόμενης προθεσμίας.
  • Δεν δηλώθηκε μείωση του μισθώματος για τους μήνες που αφορά η «Δήλωση Covid».
  • Έχει δηλωθεί μίσθωση ακινήτου με χρήση κύριας κατοικίας και ο μισθωτής δεν είναι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ., εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης σε αναστολή.
  • Η μείωση μισθώματος αφορά φοιτητή για τον μήνα Μάρτιο ή μισθωτές με επαγγελματική σύμβαση μίσθωσης που δεν έχουν ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
  • Η μείωση μισθώματος είναι μικρότερη του 40%.
  • Ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του μισθωτή τελεί σε αναστολή για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
  • Ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και έχει μισθώσει ακίνητο με χρήση κατοικίας.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ειδοποιηθεί για λάθη στην αίτηση Convid-19 έχουν διορία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις αρχικές δηλώσεις Covid.

Μόνο με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Covid και έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα ξεκλειδώσει η έκπτωση φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι για το 30% των «χαμένων» ενοικίων.

Όσοι δεν σπεύσουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα χάσουν την έκπτωση φόρου. Μέχρι σήμερα περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν αποζημιωθεί για τη ζημιά που έχουν υποστεί από το υποχρεωτικό κούρεμα των ενοικίων.

Πηγή: patrastimes.gr