«Μουδιασμένοι» είναι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, που παραδόθηκαν στις φλόγες, κυρίως αυτοί της Βόρειας Εύβοιας, όπου η οικονομική στήριξη δεν θα περιοριστεί σε ενισχύσεις άμεσου χαρακτήρα, αλλά θα καλύψει μεσοπρόθεσμα την καταστροφή του παραγωγικού ιστού με κίνητρα ειδικά για τους νέους και μακροπρόθεσμα την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου.

Σε αυτήν την πρώτη φάση, το ζητούμενο είναι η καταβολή με διαδικασίες- εξπρές των προβλεπόμενων αποζημιώσεων για τις κατεστραμμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φυσικά για το χαμένο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, δηλαδή για τα ζώα και τις καλλιέργειες που παραδόθηκαν στις φλόγες. Τα ειδικά κλιμάκια του ΕΛΓΑ, που έχει την αποκλειστική ευθύνη των αποζημιώσεων ειδικά για το ασφαλισμένο ζωικό κεφάλαιο, συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και όπως διαβεβαιώνουν από τον Οργανισμό, εντός του Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
Αποζημιώσεις
Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr μπορεί να αναζητηθεί ως πρώτη αρωγή, εφάπαξ ενίσχυση, η οποία επί της ουσίας αποτελεί προκαταβολή της τελικής αποζημίωσης επί του 70% των συνολικών ζημιών. Το ύψος αυτής της πρώτης ενίσχυσης για αγροτικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, με εγκαταστάσεις, καθορίζεται ως εξής:

8.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση και δεν επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
4.000 ευρώ, για εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
2.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που δεν καθιστούν μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Το ύψος της πρώτης ενίσχυσης για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις τους ή δεν έχουν εγκαταστάσεις, και έχουν υποστεί υλικές ζημιές σε πολυετείς καλλιέργειες, καθορίζεται ως εξής:

4.000 ευρώ, ανά δικαιούχο, για καλλιέργειες, στις οποίες έχουν πληγεί εκτάσεις πάνω από 50 στρέμματα
2.000 ευρώ, ανά δικαιούχο, για καλλιέργειες, στις οποίες έχουν πληγεί εκτάσεις από 10 ως 50 στρέμματα
1.000 ευρώ, ανά δικαιούχο, για μικρότερες καλλιέργειες.
Είναι φυσικά προφανές ότι οι αποζημιώσεις δεν μπορούν να καλύψουν την καταστροφή του παραγωγικού ιστού, καθώς π.χ. ρητινοπαραγωγοί και μελισσοκόμοι πολύ απλά δεν έχουν αντικείμενο εργασίας στην περιοχή για την επόμενη 30ετία, δηλαδή μέχρι να αναγεννηθεί το δάσος. Για παράδειγμα στο χωριό Κρυονερίτης- το αποκαλούμενο χωριό των ρετσινάδων- από τους 180 μόνιμους κατοίκους, οι 50 ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με την ρητινοπαραγωγή. Αν και έχει ανακοινωθεί έκτακτη ενίσχυση 3,7 εκ. Ευρώ για τους ρητινοπαραγωγούς, το ζητούμενο ή μάλλον το στοίχημα, είναι να δοθούν κίνητρα για την παραμονή των νέων ανθρώπων στην περιοχή, έως ότου αρχίσει να αποδίδει το Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας.

Η περίπτωση-σοκ που δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης
Την ίδια ώρα, τοπικοί μελισσοκόμοι, ενημερώθηκαν αρμοδίως από τα ειδικά κλιμάκια, ότι στην περίπτωση που οι πυρκαγιές στην περιοχή αποδοθούν σε εμπρησμό, δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης! Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ (1669Β/2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 2 για τους ασφαλιζόμενους κινδύνους, “η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημιές, που προκαλούνται στο ζωικό κεφάλαιο από τους παρακάτω ασφαλιζόμενους κινδύνους (ζημιογόνα αίτια): α. Φυσικοί κίνδυνοι: χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, κεραυνός, άγρια ζώα, σεισμός, κατολίσθηση, καθίζηση, πυρκαγιά από ανωτέρα βία….”.  Στο άρθρο 3 ορίζεται τι εστί “πυρκαγιά από ανωτέρα βία”, ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον Κανονισμό: “η πυρκαγιά από αίτια που είναι αδύνατο να προβλεφθούν από τον άνθρωπο ή να παρεμποδισθεί η εκδήλωση και επέκτασή της, όση επιμέλεια και αν επιδείξει, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο”.

Πηγή: patrastimes.gr