Τις τελικές της προτάσεις για τις μετακινήσεις των οφειλετών λογαριασμών ρεύματος από προμηθευτή σε προμηθευτή κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην αγορά καλώντας τους εμπλεκόμενους σε δημόσια διαβούλευση.

Η ΡΑΕ με βάση τον πρώτο κύκλο του διαλόγου με τους παρόχους καταλήγει σε τρεις ρυθμίσεις με τις οποίες επιχειρείται να συνδυαστούν η αποτροπή της κατάχρησης του δικαιώματος αλλαγής εταιρείας ρεύματος από κακοπληρωτές, αλλά και οι απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ελευθερία επιλογής προμηθευτή.

Έτσι, οι εισηγήσεις της Αρχής είναι:

1. Οι πελάτες εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς μπορούν να αλλάζουν προμηθευτή εφόσον το ύψος των οφειλών τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ ανά τετράμηνο για την κατηγορία των οικιακών καταναλωτών. Το όριο αυτό στους εμπορικούς πελάτες της χαμηλής τάσης προτείνεται στα 200 ευρώ και για εκείνους της μέσης τάσης στα 1.000 ευρώ. Αν τα χρέη ξεπερνούν τα ποσά αυτά τότε οι καταναλωτές για να αλλάξουν προμηθευτή θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουν είτε σε ολοσχερή εξόφληση τους, είτε σε διακανονισμό.

2. Να καθιερωθεί σύστημα επισήμανσης οφειλών (debt flagging) για τους οφειλέτες που αλλάζουν πάροχο και είτε εμπίπτουν στα προαναφερόμενα όρια είτε προχωρούν σε διακανονισμών των απλήρωτων λογαριασμών προκειμένου να μετακινηθούν σε άλλη εταιρία.

Σύμφωνα με την Αρχή στο σύστημα αυτό θα προβλέπονται διαβαθμίσεις στην επισήμανση οφειλής (διαφοροποίηση στην ένδειξη), οι οποίες θα αποτυπώνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά του Πελάτη σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Συγκεκριμένα, πελάτης με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον παλαιό προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει συννόμως σε αλλαγή παρόχου, επειδή οι απλήρωτοι λογαριασμοί του δεν υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα ποσά, θα εμφανίζεται με κόκκινη επισήμανση σε περίπτωση που δεν έχει εντάξει τις ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές σε διακανονισμό με τον παλαιό προμηθευτή του. Η επισήμανση αυτή θα είναι ορατή και στον νέο προμηθευτή, εξυπηρετώντας την ενημέρωση του τελευταίου αναφορικά με τη φερεγγυότητα του πελάτη του.

Πελάτης που προβαίνει σε αλλαγή προμηθευτή, έχοντας διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς παλαιό προμηθευτή του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, θα επισημαίνεται με διαφορετική ένδειξη (π.χ. πράσινη επισήμανση).

3. Ο παλαιός προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον πελάτη των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατ’ εξαίρεση διατηρεί για έξι μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής εταιρίας, το δικαίωμα να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο πάροχο, υπό την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη αντιστοιχούν σε τουλάχιστον έξι μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης.

Η ΡΑΕ προτείνει οι αλλαγές αυτές να εφαρμοστούν τουλάχιστον για ένα χρόνο και στη συνέχεια να επανεξεταστούν ως προς την αποτελεσματικότητα τους. Καλεί δε, την αγορά σε δημόσια διαβούλευση έως τις 5 Μαρτίου.

euro2day.gr

Πηγή: patrastimes.gr