Μέχρι τέλη του ερχόμενου μήνα και ειδικότερα έως τις 30/4/2021 αναμένεται να λάβουν σταδιακά την εφάπαξ οικονομική ενίσυχη των 400 ευρώ οι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσυχσης είναι οι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ, οι οποίοι δεν λαμβάνουν επιδότηση ανεργίας, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού και απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου το διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως και 24 Νοεμβρίου 2020.

Σε έλεγχο που πραγματοποιεί ο ΟΑΕΔ, διαπιστώνονται για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:

  • Η διατήρηση της ιδιότητας του μακροχρόνια άνεργου κατά τη δημοσίευση της παρούσας
  • το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο
  • ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  • ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
  • ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (oaed.gr).

Πηγή: patrastimes.gr