Με αίτηση-κλήση τους προς τον Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Δημήτρη Μπάκο 10 εργαζόμενοι του ΠΓΝΠ τον καλούν για ακόμα μια φορά να εκδώσει άμεσα θετική απόφαση για την μετάταξή τους, σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, αφού, όπως επισημαίνουν, πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν τα σχετικά προσόντα.

Θυμίζουμε ότι το θέμα έχει προκαλέσει προστριβές ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη Διοίκηση καθώς ουσιαστικά όπως υποστηρίζει ο κ. Μπάκος η μετάταξη των συγκεκριμένων εργαζομένων έχει ουσιαστικά «παγώσει». Ως βασική αιτία φέρεται να είναι το γεγονός ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν έχει δώσει το «πράσινο φως» για την σύσταση που υπηρεσιακού συμβουλίου παρά το γεγονός ότι οι εκλογές έχουν γίνει κανονικά.

Με τον κ. Μπάκο να υποστηρίζει ότι διαπίστωσες πλημμέλειες και μη τήρηση των προβλεπόμενων άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα κατά την αρχική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος μετάταξης.

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν τα εξής:
“Κύριε Διοικητά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 6ης Υ.ΠΕ. με την υπ΄ αριθ. 6/21-12-2020 Πράξη του γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της μετάταξής δέκα (10) σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών – από αυτή που υπηρετούμε – και δη σε θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) του κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού ως έχοντες τα ανάλογα προσόντα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 40214/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 226/27-10-2011).

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) – και εσείς επικαλείσθε σε απάντησή σας σε σχετική ερώτηση του ενημερωτικού ιστότοπου thebest, ορίζει ρητά τα εξής: « 1. Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης, προβλέπει
προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ή πρόταση άλλου οργάνου, η μεν γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου. Η γνώμη ή η πρόταση, πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της.

2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς».

Όπως λοιπόν προβλέπει ο σχετικός νόμος και έχει πάγια νομολογηθεί από πλήθος δικαστικών αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και άλλων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ελλάδος, αλλά ακόμη και με γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά την παραπομπή της υπόθεσης μετάταξης στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και την έκδοση θετικής απόφασης για την μετάταξη από αυτό η εκτέλεση της Πράξης του Κ.Υ.Σ. είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση, δηλαδή η υποχρέωση αυτή της Διοίκησης δεν αίρεται από τον χαρακτήρα της γνωμοδότησης ως απλής, αλλά λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από τη Διοίκηση ( AD HOC Σ.Τ.Ε. 824/2016, Σ.Τ.Ε. 4065/2014, Σ.Τ.Ε. 987/2007, Διοικ.Εφ.Αθ.2588/2019, Διοικ.Εφ.ΑΘ.1505/2014, Διοικ.Εφ.Πειρ.399/2014, Διοικ.Εφ.Λαρ.37/2011, κ.ά. Γν/δση ΝΣΚ 190/2019, κ.ά.).

Κατόπιν των προαναφερόμενων διατάξεων του Νόμου και της σχετικής νομολογίας προκύπτει ότι σε περίπτωση που ως Διοίκηση αποκλίνετε από τη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου οφείλατε να αιτιολογήσετε ειδικώς την αντίθεσή σας προς το Κ.Υ.Σ. και τη κρίση σας περί αναπομπής της υπόθεσης στο Κ.Υ.Σ. και όχι αόριστα και γενικόλογα.

Κύριε Διοικητά στις μέχρι σήμερα δημόσιες τοποθετήσεις σας – αφού οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ουδεμία ενημέρωση είχαν παρά τις συνεχείς εκκλήσεις τους επί χρόνο μεγαλλίτερο του εξαμήνου – αναφέρετε άλλοτε μεν ότι: « διαπίστωσα πλημμέλειες και μη τήρηση των προβλεπόμενων άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα» (thebest.gr), άλλοτε δε ότι: « Η αρμόδια υπηρεσία του νοσοκομείου μας εντόπισε κάποιες αστοχίες (sic) σε επίπεδο εγγράφων και διαδικασίας και παρέπεμψα το θέμα πάλι στο υπηρεσιακό συμβούλιο ζητώντας να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και να είμαστε νόμιμοι. Το αίτημά μου αφορά τη θεραπεία αυτών των αστοχιών» (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ).

Κύριε Διοικητά διερωτόμαστε εύλογα γιατί επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (πλέον του εξαμήνου) οι εργαζόμενοι ως άμεσα ενδιαφερόμενοι και αποδέκτες των τυχόν μετατάξεων, δεν θα έπρεπε άραγε να λάβουν γνώση των ερωτηματικών και της αιτιολογημένης αντίθεσής σας, έτσι ώστε να θεραπεύσουν έγκαιρα τυχόν αστοχίες – όπως ισχυρίζεσθε – και να μην ταλαιπωρούνται άδικα τόσο χρόνο. Η Διοίκηση δεν όφειλε, τηρώντας την αρχή της καλής πίστης, την αρχή της χρηστής διοίκησης, την αρχή της αμεροληψίας, την αρχή της ισότητας και αναλογικότητας να μας ενημερώσει έγκαιρα και να μην καταφεύγουμε σε Εισαγγελικές Παραγγελίες, για μερικές των οποίων ακόμη δεν έχουν λάβει απάντηση.

Κύριε Διοικητά επαναλαμβάνουμε ότι μέχρι σήμερα οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν λάβει γνώση της αιτίας αντίθεσης σας στη μετάταξή μας και για να μην θεωρήσουμε ότι οι γενικόλογες απαντήσεις σας είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις» σας ΚΑΛΟΥΜΕ για ύστατη φορά όπως εκδώσετε άμεσα θετική απόφαση για την μετάταξή τους, αφού πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν τα σχετικά προσόντα, προς αποφυγή περαιτέρω οικονομικής και ψυχικής ταλαιπωρίας τους.”

Πηγή: patrastimes.gr