Σε περίπου 40 χιλιάδες ανέρχονται οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα», μέσω του οποίου το Δημόσιο επιδοτεί ως και με 90% τη δόση δανείου με ενέχυρο πρώτη κατοικία, για όσους έχουν πληγεί αποδεδειγμένα από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Βάσει των στοιχείων, οι 40 χιλιάδες αιτήσεις αντιστοιχούν σε δάνεια της τάξης των 3,1 δισ. ευρώ. Mέσω του προγράμματος παρέχεται στους δικαιούχους κρατική επιδότηση για εννέα διαδοχικούς μήνες, με μέγιστο ποσό ανά μηνιαία δόση τα 600 ευρώ ενώ, κατά περίπτωση, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και το 90% της δόσης του δανείου τους για τους πρώτους τρεις μήνες.

Αφορά σε φυσικά πρόσωπα με ενήμερα και μη ενήμερα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, που έχουν ως εμπράγματη εξασφάλιση την κύρια κατοικία τους, πλήττονται οικονομικά από την πανδημία και έχουν κάνει χρήση των έκτακτων μέτρων οικονομικής στήριξης.

Το ποσοστό και το ανώτατο ποσό επιδότησης, καθώς και τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα εξαρτώνται από την κατηγορία επιδότησης στην οποία κατατάσσεται ο κάθε δικαιούχος.

Οι κατηγορίες επιδότησης είναι τρεις, ανάλογα με τον βαθμό καθυστέρησης των ληξιπρόθεσμων δόσεων του δανείου κατά την ημερομηνία αναφοράς του προγράμματος, που είναι η 29η Φεβρουαρίου 2020:

• 1η κατηγορία επιδότησης: Ενήμερα δάνεια ή δάνεια με καθυστέρηση έως 90 ημέρες. Το ύψος της επιδότησης ξεκινά στο 90% της μηνιαίας δόσης ( σ.σ. με ανώτατο ποσό τα 600 ευρώ) και αποκλιμακώνεται ως το 70%.

• 2η κατηγορία επιδότησης: Δάνεια με περισσότερες από 90 ημέρες καθυστέρησης. Η επιδότηση κατά τους πρώτους τρεις μήνες του προγράμματος ανέρχεται στο 80% της δόσης και υποχωρεί σταδιακά για να φθάσει κατά το τρίτο και τελευταίο τρίμηνο στο 60%. Ανώτατο ύψος επιδότησης τα 500 ευρώ και προϋπόθεση για να τη λάβει ο δανειολήπτης να ρυθμίσει και να εξυπηρετεί ομαλά το ρυθμισμένο δάνειο.

• 3η κατηγορία επιδότησης: Δάνεια σε καταγγελία. Το ύψος της επιδότησης, εφόσον ρυθμιστούν και εξυπηρετούνται ομαλά, ξεκινά από το 60% της δόσης ( σ.σ. ανώτατο ύψος ποσού τα 300 ευρώ) και υποχωρεί στο τρίτο τρίμηνο στο 30%. Επιβάλλεται περίοδος δοκιμασίας ως 18 μήνες κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να εξυπηρετείται ομαλά το ρυθμισμένο δάνειο προκειμένου να μην επιστραφεί η επιδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 αίτηση συμμετοχής, ηλεκτρονικά μόνο, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxisnet.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα που να περιλαμβάνει όλα τα δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση την κύρια κατοικία του, ενώ εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες (συγκύριοι) της κυρίας κατοικίας, η υποβολή αίτησης αρκεί να γίνει από έναν εξ αυτών.

euro2day.gr

Πηγή: patrastimes.gr