Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την 16η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 • Έγκριση 1ου Πρακτικού Γνωμοδοτικού Οργάνου, των Δ/νσεων: α) Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, β) Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας και γ) Διοικητικών Υπηρεσιών, του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Φαρμάκων, Φαρμακευτικού, Υγειονομικού υλικού, εμβολίων καθώς  και Ηλεκτροδίων απινιδωτών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων καθώς και των νομικών προσώπων του Δήμου» – CPV: 33690000-3 διάφορα φάρμακα, CPV: 33140000-3 ιατρικά αναλώσιμα, CPV: 33651600-4 εµβόλια, για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος, Ελ. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντές).
 • Παράταση 2η του αρ. 61089/23-10-2019 συμφωνητικού για την Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών των μουσικών σχολείων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντές).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Α, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Δήμου Πατρέων  και  Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορά στην εκπόνηση και στην εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω Φορέων με αντικείμενο την ενίσχυση των δράσεων και του προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος Δ.Σ ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας)
 • Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού-Μειωτικού)  του έργου: «Κατασκευή-Συντηρήσεις οδών Δήμου Πατρέων 2017» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Αηδονίδης Ηλίας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Αντωνάτος Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Βασιλοπούλου Ευγενία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Δαββέτας Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ζούπας Φώτιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Θεοχάρη Μαγδαληνή) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Ιωνά Άννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Καζαντζής Χαράλαμπος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Καλαμπόκας Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κατσαλή Βασιλική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Κατσαράκης Ζαχαρίας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Κατσαράκης Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κατσαράκης Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Κοκκαλιάρης Αντώνιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κούγια Αναστασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κουνινιώτη Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μαντάς Εμμανουήλ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Ματαράγκας Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Μπαρής Σωτήριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μπούμπαλη Ελένη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Μυλωνά Βιργινία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Νιφόρας Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Παπασπηλιόπουλος Κλεομένης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Παπασπηλιόπουλος Λεωνίδας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Πετράκος Αναστάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Σουρμελής Ηλίας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Σοφίλου Νικολίτσα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Σπυροπούλου Δήμητρα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Τζαφέρης Οδυσσέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Τσαπικούνης Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Τσελίκη Αικατερίνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Χουρσαλάς Σταμάτιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Funda Andoneta) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Φωτόπουλος Αντώνιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ (Κατάσταση Φ 73/2021)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr