Η αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας χορήγησης προκαταβολής σύνταξης άρχισε, καθώς το υπουργείο Εργασίας προωθεί τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τους δικαιούχους, αλλά και το πλαίσιο που αυτή θα χορηγείται. Το μέτρο έρχεται να δώσει «ανάσα» σε χιλιάδες ασφαλισμένους που περιμένουν για μήνες ώσπου να εκδοθεί η προσωρινή τους σύνταξη και δεν λαμβάνουν ούτε… σεντ από τα ταμεία όπως επισημαίνεται στο enikonomia.gr.
Η πολυπόθητη προκαταβολή θα αρχίσει να καταβάλλεται σε δύο μήνες από τώρα σε περίπου 170.000 ασφαλισμένους που βρίσκονται στην ουρά για να λάβουν τη σύνταξή τους.
Στην πρώτη γραμμή των δικαιούχων είναι περίπου 70.000 ασφαλισμένοι που περιμένουν να λάβουν σύνταξη εδώ και πολλούς μήνες. Οι ασφαλισμένοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική σελίδα gov.gr – πιθανότατα θα ανοίξει στις 10 Μαρτίου- συμπληρώνοντας ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και η χορήγηση του ποσού πιστοποιείται με την έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α. τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης.
β. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούντος
γ. ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος, όπου απαιτείται
Ωστόσο, στην απόφαση τονίζεται ότι η βεβαίωση χορήγησης προκαταβολής δεν συνεπάγεται δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης και δεν συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση. Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ αυτή η αναφορά έχει εισαχθεί στην ΚΥΑ, διότι εκτιμάται ότι ένας σημαντικός αριθμός των αιτούντων σύνταξης δεν θα πλοιρούν τα κριτήρια. Με απλά λόγια θα λάβουν απορριπτική απάντηση στο αίτημα συνταξιοδότησης τους από τον ΕΦΚΑ.
Οι δικαιούχοι
Τα πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται ποσό προκαταβολής ως εξής:
-384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισηςή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης
-360 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή και χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν τη στιγμή της αίτησηςτις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλισης.
-384 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Για την καταβολή του ανωτέρω ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση τόσο των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του θανόντος ασφαλισμένου όσο και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016
-384 ευρώ επιπλέον για τους λοιπούς δικαιούχους, επιμεριζόμενο ισομερώς μεταξύ τους. Για την καταβολή του ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται για τον κατά περίπτωση δικαιούχο.
Οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας θα λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης ύψους 384 ευρώ τον μήνα. Η χορήγηση της παροχής προϋποθέτει την ύπαρξη του ελάχιστου συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας, το οποίο προκύπτει από τα ΚΕΠΑ, αλλά και τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων χρονικών προϋποθέσεων.

Η διαδικασία
Η χορήγηση της προκαταβολής έναντι σύνταξης γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού πεδίου κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στον e–ΕΦΚΑ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι κατά το χρόνο υποβολής συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Γι’ αυτούς που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν ηλικία από 62 έως 67 έτη, ελέγχεται μόνο (και αρκεί να διαπιστωθεί) η συνδρομή της ηλικίας και των ετών ασφάλισης, ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (άτομα κάτω των 62 ετών, αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου) ελέγχεται η ύπαρξη των ελάχιστων προϋποθέσεων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από οποιονδήποτε πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ενταγμένο στον e–ΕΦΚΑ.
Το ποσό της προκαταβολής καταβάλλεται κάθε μήνα και αναδρομικά από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, έως ότου εκδοθεί η προσωρινή ή οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Ενδεικτικά, συνταξιούχος που δικαιούται πλήρη εθνική σύνταξη (384 ευρώ) και του οποίου η σύνταξη εκκρεμεί για διάστημα 12 μηνών θα λάβει αναδρομικά 4.608 ευρώ . Ο ίδιος συνταξιούχος αν βρισκόταν στην αναμονή για έξι μήνες θα λάμβανε αναδρομικά ύψους 2.394 ευρώ, ενώ αν περίμενε 10 μήνες θα λάμβανε 3.840 ευρώ. Μετά την προκαταβολή της σύνταξης θα ακολουθεί έκδοση της προσωρινής σύνταξης, η οποία θα διαμορφώνεται ανάλογα με το καθεστώς που ισχύει σε κάθε φορέα.

Πηγή: patrastimes.gr