Σε αλλαγή του πλαισίου για τη στήριξη ιδιοκτητών και ενοικιαστών όσον αφορά το μέτρο του κουρέματος των μισθωμάτων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό που εξετάζεται πολύ σοβαρά είναι να εγκαταλειφθεί το μοντέλο της διοικητικής απόφασης για το οριζόντιο «κούρεμα» των μισθωμάτων που έχει εφαρμοστεί από τον περασμένο Μάρτιο έως και το τρέχοντα μήνα και να υιοθετηθεί ένα νέο πλαίσιο που θα δίνει κίνητρα φορολογικού χαρακτήρα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές προκειμένου να προχωρήσουν σε οικειοθελείς συμφωνίες μείωσης των ενοικίων.
Το μέτρο της μείωσης των ενοικίων εφαρμόστηκε από την αρχή της κρίσης της πανδημίας με τη μορφή του «κουρέματος» κατά 40% των μισθωμάτων για όλους τους κλάδους περιλαμβάνονταν στους πληττόμενους ΚΑΔ. Η μείωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εφαρμόστηκε κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, τουρισμού και πολιτισμού.

Το συγκεκριμένο μέτρο έχει γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και ενοικιαστών και καθώς είναι οριζόντιο και δεν καλύπτει περιπτώσεις όπου η μείωση που ενοικίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη για να επιβιώσει η επιχείρηση ή περιπτώσεις που δεν είναι αναγκαία τόσο μεγάλη μείωση.

Για να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που δημιουργεί η διοικητική εντολή μείωσης των ενοικίων το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει τα εξής:

-Τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων έκπτωσης φόρου για τους ιδιοκτήτες που θα συμφωνήσουν οικειοθελώς να μειώσουν το ενοίκιο. Η έκπτωση μπορεί να πάρει τη μορφή αναπλήρωσης του εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες σε ποσοστό 30%.

-Τη διατήρηση του μέτρου της διοικητικής απόφασης για μείωση του ενοικίου στους κλάδους που πιέζονται περισσότερο από την κρίση του κορωνοϊού. Τέτοιοι κλάδοι μπορεί να είναι η εστίαση και ο τουρισμός με διατήρηση του μέτρου οριζόντιου κουρέματος των ενοικίων κατά 40% έως το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την υφιστάμενη μορφή του μέτρου οι ιδιοκτήτες ακινήτων λαμβάνουν ως αποζημίωση με τη μορφή έκπτωσης φόρου το 30% του μισθώματος που χάνουν. Έτσι, η πραγματική απώλεια εισοδήματος δεν είναι 40% αλλά 28%.

Πηγή: patrastimes.gr