Στην παράταση χορήγησης των υπολοίπων ημερών άδειας του 2020 φαίνεται να προχωρά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το αρμόδιο υπουργείο ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020.

Η σχετική τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να χορηγήσουν έως τις 30 Ιουνίου 2021 τα υπόλοιπα αδειών στους εργαζόμενους έως το τέλος Ιουνίου κάτι όμως που δημιουργεί προβλήματα για τις επιχειρήσεις κυρίως του τουρισμού και της εστίασης που άνοιξαν το προηγούμενο διάστημα.

Ωστόσο, στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζονται και τα εξής εναλλακτικά σενάρια:

  • χορήγηση των υπολοίπων ημερών άδειας του 2020 μέχρι τέλος του 2021
  • χορήγηση των υπολοίπων ημερών άδειας του 2020 μέχρι το 2022
  • την απόσβεση των υπολοίπων ημερών άδειας του 2020 μέσα στα επόμενα 3 χρόνια

Τι ισχύει σήμερα:
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι επιχειρήσεις πρέπει να χορηγήσουν στους εργαζόμενούς τους τα υπόλοιπα άδειας του 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έλαβαν την ετήσια κανονική άδεια μέχρι τέλος του 2020, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, λόγω του έκτακτου μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, είτε για όλο το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο 2020 ή κατά διαστήματα, μπορούν να λάβουν τις δικαιούμενες ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας 2020 μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

Η ετήσια κανονική άδεια χορηγείται με αποδοχές σε όλους τους μισθωτούς που συνδέονται με τον εργοδότη με σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Με άλλα λόγια, η ετήσια κανονική άδεια οφείλεται τόσο σε έγκυρες, όσο και σε άκυρες συμβάσεις εργασίας.

Κανονική άδεια δικαιούνται επίσης και οι μισθωτοί που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες από το συνηθισμένο ή το νόμιμο ωράριο της ημερήσιας εργασίας τους.

Δηλαδή οι μισθωτοί δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια όχι μόνο όταν έχουν πλήρη απασχόληση, αλλά και όταν η εργασία τους διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα ημερησίως (μερική απασχόληση).

Επιπλέον, κανονική άδεια δικαιούνται και όσοι εργαζόμενοι εργάζονται σε πολλούς εργοδότες με μειωμένο ωράριο ημερήσιας εργασίας.

Άδεια επίσης χορηγείται και στην περίπτωση της διαθεσιμότητας και της ετοιμότητας εργασίας.
Παράλληλα, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.9 του άρθρου 2 (Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) έχει παραταθεί έως και την 31η Ιουλίου 2021.

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών
Ο εργοδότης υποχρεούται κάθε χρόνο να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Ωστόσο φέτος λόγω του ότι παρατάθηκε η χορήγηση της ετήσιας άδειας 2020 μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 παρατείνεται και η ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου.

Πηγή: patrastimes.gr