Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της συνεχούς ανανέωσης και
εκσυγχρονισμού του και προσανατολισμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και της σύγχρονης
οικονομίας, προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 19 Μεταπτυχιακά και 1 Ειδικό Πρόγραμμα
Σπουδών, με έναρξη φοίτησης την 1 η Μαρτίου 2021.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία
διάρθρωση θα προσφερθεί στις 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. και θα διαρκέσει
έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η Πρόσκληση θα είναι ανοικτή (χωρίς κλήρωση αλλά με σειρά προτεραιότητας υποβολής
ηλεκτρονικής αίτησης) και το κόστος φοίτησης ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
Παράλληλα, θα προσφερθούν και όλες οι Θεματικές των Προγραμμάτων αυτών (πλην του
Ειδικού Προγράμματος) ως Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες.

Αναλυτικότερα, οι Προσκλήσεις αφορούν τα παρακάτω Προγράμματα Σπουδών:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις

1.Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ): 500 1. Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ): 300

2. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ): 300

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
1. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (Language Education for Refugees
and Migrants) (LRM) 150
12. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) (ΔΕΑ/SCM): 125

2.Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ): 300

13. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ): 150

3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ): 220

14. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ): 150

4.Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ): 140 15. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ): 200

5. Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης –
επιστήμες της αγωγής (ETA): 350

16. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ): 110

6. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (The Teaching of English as a
Foreign/International Language) (ΑΓΓ/AGG): 200

17. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ): 200

7. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ): 100

18. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ): 110

8. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ): 100

9. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ): 200

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

10. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ): 60

19. Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία (ΚΥΚ): 60

11. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ): 60

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης
Φοιτητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], στην τηλεφωνική γραμμή 2610 367
600 (Δευτέρα με Παρασκευή από 8:00-17:00) και στο www.eap.gr.

Πηγή: patrastimes.gr