Προσβάσιμα τα αποτελέσματα αποτίμησης του διδακτικού έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ, https://ps.modip.upatras.gr/.

Η ηλεκτρονική αποτίμηση διεξήχθη από τις 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 24 Ιανουαρίου 2021 και αξιολογήθηκαν συνολικά 1.235 μαθήματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ενώ συμπληρώθηκαν 27.150 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Να σημειωθεί ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ερωτηματολογίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια που εφαρμόζεται η διαδικασία αποτίμησης σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ηλεκτρονικά, παρουσιάζοντας  αύξηση 85% σε σχέση με το αντίστοιχο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.

Ευχαριστούμε όλους τους φοιτητές που, κατανοώντας τη σημασία της συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, συμμετείχαν σε αυτήν καταθέτοντας την άποψή τους για τα μαθήματα στα οποία είχαν εγγραφεί βαθμολογώντας αλλά και διατυπώνοντας ελεύθερα και ανώνυμα τη γνώμη τους μέσω των σχολίων τους. Αξίζουν παράλληλα ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ο.Μ.Ε.Α.) των Τμημάτων για τις συνεχείς προσπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση και για τον επιπλέον φόρτο εργασίας που έχουν αναλάβει με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών.

Τέλος, ευχαριστούμε τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων για τη διαρκή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα την εξέλιξη και τη βελτίωση του διδακτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πηγή: patrastimes.gr