Πέντε προτάσεις για ισάριθμες παρεμβάσεις ως προς την αρωγή και τη στήριξη των νομικών και φυσικών προσώπων που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη του γγ Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστου Τριαντόπουλου, το Επιμελητήριο Έβρου.

Οι προτάσεις αφορούν την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, την επιχορήγηση πληττόμενων επιχειρήσεων, την προστασία των θέσεων εργασίας, τη ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και την αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της ακίνητης περιουσίας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προτείνεται η αποζημίωση των πλημμυρόπληκτων επιχειρήσεων από το υπουργείο Οικονομικών, με επιχορήγηση από το 30% έως το 70% της υλικής ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα. Επίσης, η παράταση της καταβολής και η αναστολή των πληρωμών όλων των εκκρεμών βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για χρονικό διάστημα τριών μηνών ή όσο τελεί η ΠΕ Έβρου σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Τέλος, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα του Νομού, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στις πλημμυροπαθείς περιοχές, προτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών και όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021. Οι δε εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας πρόκειται να τελεί σε αναστολή, να είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ.

Πηγή: patrastimes.gr