Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Πάτρας προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις του στη ΔΙΠΕ ,στις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας καθώς και στα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια για το θέμα των μεταβολών των σχολικών μονάδων πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση, συζήτησε διεξοδικά το θέμα και μετά και τις προτάσεις των σχολικών μονάδων κατέληξε στα εξής:

 1. “Είναι αντίθετο στην προχειρότητα με την οποία ενίοτε γίνονται οι μεταβολές στην οργανικότητα των σχολικών μονάδων. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε συχνά σχολεία που τη μια χρονιά υποβιβάζονται και την άλλη προβιβάζονται. Δεν είναι ορθό να γίνονται μεταβολές με μεγάλη συχνότητα, αλλά απαιτείται αποτύπωση του μαθητικού δυναμικού σε βάθος τριετίας ή πενταετίας.
 2. Πιστεύει στην ισόρροπη κατανομή των μαθητών στα σχολεία, έτσι ώστε για όλα τα σχολεία να μην απαιτείται μείωση οργανικών θέσεων.
 3. Θεωρεί ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η πρόταση του Διευθυντή εκπαίδευσης για τον προβιβασμό των κάτωθι σχολικών μονάδων :

Για το Δήμο Πατρέων 

 • Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου από 10/θ σε 12/θ
 • 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών από 13/θ σε 15/θ
 • 54ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών από 11/θ σε 12/θ
 • 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών 12/θ σε 14/θ
 • Δημοτικό Σχολείο Ψαθοπύργου από 5/θ σε 6/θ
 • Νηπιαγωγείο Κρήνης από 1/θ σε 2/θ
 • 21ο Νηπιαγωγείο Πατρών από 2/θ σε 3/θ
 • 2Ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών από 6/θ σε 8/θ

Για το Δήμο Πατρέων ο Σύλλογος προτείνει ακόμα τον προβιβασμό του 13ου  Δημοτικού Σχολείου Πατρών από 9/θ σε 10/θ

Για το Δήμο Ερυμάνθου

Θεωρεί πως το Δημοτικού Σχολείο Ερυμάνθειας  έχει δυναμική να λειτουργήσει ως 4/θέσιο για τους εξής λόγους : στο σχολείο φοιτούν  αρκετοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με βαριά προβλήματα δυσλεξίας και αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Το σχολείο ανήκει στις απομακρυσμένες  περιοχές στο οποίο μεταφέρονται μαθητές από όμορες περιοχές και  θα πρέπει να στηριχτεί και  για παιδαγωγικούς λόγους. Ακόμη σημαντική επισήμανση είναι το γεγονός ότι φέτος θα αποφοιτήσουν 3 παιδιά και θα έρθουν την επόμενη χρονιά 7 παιδιά στην Α΄τάξη. Ακολουθούν επίσης και 9 προνήπια, ενώ τη μεθεπόμενη χρονιά θα αποφοιτήσουν 5 παιδιά. Υπάρχει δηλαδή αύξηση του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν τις επόμενες χρονιές.

 • Προτείνει το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού να προαχθεί από 4/θ σε 6/θ

Για το Δήμο Δυτικής Αχαΐας

 •  Eιδικό Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας από 4/θ σε 5/θ

Οι ενδεχόμενες μεταβολές στην οργανικότητα των σχολικών μονάδων δεν πρέπει να αιφνιδιάζουν την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά να αποτελούν προϊόν ζύμωσης μαζί της.”

Πηγή: patrastimes.gr