Η Ελλάδα εισήλθε στο 2021 διαθέτοντάς ένα μεγάλο ταμειακό μαξιλάρι άνω των 30 δισ. ευρώ, που αφενός της επιτρέπει να εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες που προκαλεί η πανδημία, αφετέρου εκπέμπει ασφάλεια στους επενδυτές, οι οποίοι γνωρίζουν πως η χώρα έχει σημαντικά ταμειακά αποθέματα και μικρές ανάγκες αναχρηματοδότησης του χρέους της.

Η διατήρηση ταμειακών μαξιλαριών ασφαλείας αντιμετωπίζεται σε διεθνές επίπεδο από τις κυβερνήσεις ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνων. Από τη σκοπιά της διαχείρισης του χρέους, η διατήρηση αποθέματος μετρητών χρησιμεύει για τον μετριασμό του κινδύνου χρηματοδότησης. Η δε πανδημία του κορωνοϊού κατέδειξε πως η αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων είναι ακόμη πιο κρίσιμη όταν υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με το μέγεθος και την πορεία των ταμειακών ροών.

Πρόσφατη έρευνα του ΔΝΤ συγκαταλέγει την Ελλάδα στις χώρες που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, σε σχέση με τη διαχείριση των ταμειακών της αποθεμάτων.

Όπως αναφέρει το Ταμείο, η Ελλάδα, η οποία βρισκόταν στο επίκεντρο μιας πολυετούς κρίσης, έχει επανεξετάσει τις πολιτικές της για τη διατήρηση ταμειακών αποθεμάτων με σκοπό να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Στο σημείο αυτό το ΔΝΤ σημειώνει πως τα ταμειακά αποθέματα της ελληνικής κυβέρνησης είναι επαρκή για να καλύψουν την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια !

Αλλά το ΔΝΤ δεν στέκεται μόνον σε αυτό. Προχωρεί και σε μια έμμεση σύγκριση της Ελλάδος με άλλες χώρες παραθέτοντας το τί ισχύει στις δικές τους περιπτώσεις με τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ:

-Στη Βραζιλία τα ταμειακά αποθέματα ασφαλείας επαρκούν για να καλύψουν το χρέος έξι μηνών σε εγχώριο νόμισμα. Η κυβέρνηση διατηρεί επίσης ένα επιπλέον αποθεματικό σε ξένο νόμισμα για την εξυπηρέτηση του ετήσιου χρέους σε ξένο νόμισμα.

-Στον Καναδά τα ταμειακά αποθέματα ασφαλείας επαρκούν για να καλύψουν τις ταμειακές ροές μόλις ενός μήνα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών τοκοχρεολυσίων.

-Στη Δανία τα ταμειακά αποθέματα ασφαλείας επαρκούν για να καλύψουν την αναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους για ένα έτος.

-Στην Ουγγαρία τα ταμειακά αποθέματα ασφαλείας επαρκούν για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες έξι εβδομάδων.

-Στην Πορτογαλία τα ταμειακά αποθέματα ασφαλείας επαρκούν για να καλύψουν το 40% των χρηματοδοτικών αναγκών του επόμενου δωδεκαμήνου.

-Στη Ρουμανία τα ταμειακά αποθέματα ασφαλείας επαρκούν για να καλύψουν τις ακαθάριστες δανειακές ανάγκες τεσσάρων μηνών σε ξένο νόμισμα.

-Στην Ουρουγουάη τα ταμειακά αποθέματα ασφαλείας επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους για περισσότερο από 12 μήνες.

-Στην Τουρκία, κατά το ΔΝΤ, τα ταμειακά αποθέματα ασφαλείας επαρκούν για να καλύψουν ένα « μη γνωστό ποσοστό» των ετήσιων αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους.

Πηγή: patrastimes.gr