Στον τρίτο μήνα εφαρμογής του έχει μπει ο μηχανισμός οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας (Συν-Εργασία). Υπενθυμίζεται ότι αυτός προβλέπει καταβολή 60% της απώλειας του μισθού και επιδότηση του 100% των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών επί του μειωμένου μισθού, οδηγώντας στην κάλυψη έως και του ½ του συνολικού μη μισθολογικού κόστους όποιας επιχείρησης ενταχθεί στον εν λόγω μηχανισμό.

Tα αναγκαία κονδύλια θα καλυφθούν από το κοινοτικό πρόγραμμα SURE, αν και προς το παρόν, είναι το κράτος που έχει αναλάβει το σχετικό κόστος.

Πάντως, σημειώνεται πως χθες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τις πρώτες εγκρίσεις από την Κομισιόν για τη στήριξη των μέτρων απασχόλησης λόγω Covid-19 (SURE), σύμφωνα με τις οποίες για την Ελλάδα το σύνολο των δαπανών που εγκρίθηκαν φτάνει τα 2,7 δισ. ευρώ.

Προς το παρόν ο σχεδιασμός των εισροών προβλέπει την εκταμίευση περί του 1,5 δισ. ευρώ πριν από το τέλος του έτους – πιθανώς μέσα στον Νοέμβριο – και τα υπόλοιπα στο α΄εξάμηνο του 2021.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία, έως την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να δηλώσουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» τα στοιχεία των εργαζομένων (α΄ φάση δηλώσεων στο «Εργάνη»), τους οποίους θέλουν να εντάξουν στον εν λόγω μηχανισμό για τον μήνα Αύγουστο.

Προηγουμένως, όμως, θα πρέπει οι επιχειρήσεις-εργοδότες να έχουν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδά τους (σ.σ. τζίρο) σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς.

Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις-εργοδότες ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από την ΑΑΔΕ. Προκειμένου να ενταχθούν στη «Συν-Εργασία» τον Αύγουστο, θα πρέπει να είχαν μειωμένο τζίρο τουλάχιστον 20% τον Μάρτιο-Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2019.

Μετά την α΄φάση της δήλωσης στο «Εργάνη» (υποβολή στοιχείων μισθωτών για το «Συν-Εργασία»), οι επιχειρήσεις-εργοδότες πρέπει να προβούν στη β΄φάση δηλώσεων, η οποία περιλαμβάνει την υποβολή των οικονομικών στοιχείων των εργαζομένων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η καταβολή της ενίσχυσης των εργαζομένων από το κράτος.

Τι πρέπει να δηλώσουν έως 31/8 οι εργοδότες
Πιο αναλυτικά, έως τις 31 Αυγούστου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και να δηλώνουν τα ακόλουθα:

* Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, κλπ).

* Τον μήνα ένταξης στον μηχανισμό, καθώς και την κατηγορία που υπάγεται η επιχείρηση

* Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης στις 30/5/2020, που θα ενταχθούν στο μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το «Εργάνη»

*Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την παρούσα αίτηση/δήλωση για την ένταξή τους στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στο μηχανισμό και εφεξής.

* Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα) των εργαζομένων που εντάσσονται στο μηχανισμό «Συν-Εργασία».

* Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα για κάθε εργαζόμενο, το οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στο μηχανισμό.

Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που εντάσσονται στο μηχανισμό «Συν-Εργασία», στο «Εργάνη», συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Η επόμενη φάση των δηλώσεων
Μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης δηλώσεων, οι επιχειρήσεις -εργοδότες μπορούν να προβούν στη β΄φάση δηλώσεων, δηλαδή την υποβολή των οικονομικών στοιχείων των εργαζομένων, προκειμένου να υπολογισθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης από το κράτος.Δεν έχουν ανακοινωθεί οι σχετικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων των οικονομικών στοιχείων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα δοθεί περιθώριο 15 -20 ημερών, δηλαδή έως τα μέσα-τέλη Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν:

* τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζομένου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του,

* τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στο μηχανισμό, με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και

* τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και την τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζομένου που θα ενταχθεί στο μηχανισμό.

Πηγή: patrastimes.gr