Σε βασική στόχευση της τουριστικής πολιτικής της χώρας αναδεικνύεται η προσέλκυση «ψηφιακών νομάδων», που θεωρείται ότι μπορεί να δώσουν ώθηση στην εθνική οικονομία.
Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αποτελώντας έναν ιδιαίτερα προσιτό και ασφαλή προορισμό, με το υπουργείο Τουρισμού να κινείται στην κατεύθυνση ανάδειξης και προβολής τους στη διεθνή κοινότητα, φιλοδοξώντας να πλασαριστεί το ελληνικό brand name ψηλά στις προτιμήσεις των «digital nomads».

Μια τάξη μεγέθους του οφέλους, που δυνητικά μπορεί να έχει για την χώρα μας η προσέλκυση «ψηφιακών νομάδων» αποτυπώνεται σε μελέτη του «MIT Enterprise Forum», στην οποία υπολογίζεται πως εάν επιλέγουν την Ελλάδα 100.000 «digital nomads» κάθε χρόνο, με μία μέση παραμονή 6 μηνών, η εθνική οικονομία θα μπορούσε να ωφεληθεί με πάνω από 1,6 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στα έσοδα, που αποφέρει μία εβδομάδα παραμονής 2,5 εκατ. τουριστών.

Έχει προηγηθεί, στην αρχή του χρόνου, η νομοθετική ρύθμιση παροχής κινήτρων στους «ψηφιακούς νομάδες», στους επαγγελματίες δηλαδή με εξειδικευμένα προσόντα που επιλέγουν να εργάζονται εξ αποστάσεως από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, μέσω έκπτωσης 50% στον φόρο εισοδήματος σε όσους εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια του 2021.

Η φοροαπαλλαγή διάρκειας 7 ετών παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν υπήρξε στο παρελθόν φορολογούμενος στην Ελλάδα και δεν κατέλαβε θέση εργασίας στην χώρα μας.

Ειδική άδεια διαμονής
Παράλληλα, επίκειται η θεσμοθέτηση ειδικής άδειας διαμονής για τους «ψηφιακούς νομάδες» ώστε να συμπληρωθεί το παζλ των κινήτρων προσέλκυσης της συγκεκριμένης κατηγορίας, που απέκτησε δυναμικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς υπήρξαν ριζικές αλλαγές στις παραδοσιακές εργασιακές σχέσεις.

Στόχος να γίνει η χώρα μας ένας ιδανικός και δελεαστικός προορισμός για τους απανταχού «digital nomads», που θα εργάζονται εξ αποστάσεως από την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Τουρισμού ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης, η οποία θα εξετάσει τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των εργαζομένων από άλλη χώρα προς όφελος του τουριστικού τομέα.

Σήμερα, οι «ψηφιακοί νομάδες» ανέρχονται σε περίπου 4,8 εκατ. και αποτελούν μία ταχέως αναπτυσσόμενη τάση στην τουριστική βιομηχανία καθώς όλο και περισσότεροι επιλέγουν τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής και δουλειάς.

Η μελέτη θα εξετάσει τα ακόλουθα ζητήματα:

προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των «ψηφιακών νομάδων», (ομαδοποιήσεις, επιδιώξεις, κοινότητες, τάσεις),
καταγραφή των πλεονεκτημάτων της χώρας (γεωγραφική θέση, πολιτιστική κληρονομιά, σύγχρονη ζωή, δεδομένα πανδημίας, κόστος ζωής, υποδομές με έμφαση στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, κλπ),
ελλείψεις/μειονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό,
απαιτούμενες βελτιώσεις και αλλαγές,
τρόποι αξιοποίησης του τουριστικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος,
προτεινόμενες πολιτικές για την αξιοποίηση των ψηφιακών νομάδων ως επισκέπτες και την αύξηση των εισροών τους.
Διαβουλεύσεις με φορείς
Επιπλέον, σχεδιάζεται σειρά διαβουλεύσεων με φορείς, που έχουν συμμετοχή στην αλυσίδα προσέλκυσης των «ψηφιακών νομάδων (υπουργεία με σχετική αρμοδιότητα, τοπική αυτοδιοίκηση, τουριστικοί φορείς, φορείς υποδομών), προκειμένου τα πορίσματα των διαβουλεύσεων να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων της μελέτης.

Εκτός των συμπερασμάτων και των προτεινόμενων πολιτικών, η μελέτη θα περιλαμβάνει και πρόταση, στην οποία θα περιγράφονται ενέργειες για τον σχεδιασμό εκστρατειών ενημέρωσης.

Στην πρόταση θα προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου (τρόπος ζωής και συνήθειες του ψηφιακού νομαδισμού), τα στρατηγικά μηνύματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς και οι προτεινόμενες γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες θα πρέπει να υλοποιηθεί η καμπάνια.

Πηγή: patrastimes.gr